100 makthavare – så gjorde vi

Text:

Fokus rankning 100 svenska makthavare utgör grunden för wiki-uppslagsverket makthavare.se. Alla som registrerar sig som användare kan lägga till information, addera personer och företeelser. Varje sida innehåller även länkar till aktuella blogginlägg om de personer och företeelser som ingår i uppslagsverket. Rankningen uppdateras en gång per år.

Fokus redaktion valde ut 250 svenska makthavare från politik, näringsliv, vetenskap och kultur som vi ansåg kunna konkurrera om en plats på topp 100 under året 2009. Dessa 250 makthavares inflytande mättes sedan i fyra olika kategorier: formell makt mediegenomslag, informell makt och extraordinära faktorer.

Formell makt
Denna kategori mäter hur stor makt en person har genom sina nuvarande anställningar och uppdrag. Den värderar det statsvetarna kallar makten över beslutet.
Vi utgick från en förteckning över de 250 personernas titlar, och har sedan bedömt vilken poäng varje titel motsvarar på en skala från 0-5. Därefter har vi ackumulerat varje persons tre tyngsta titlar i en halveringsmodell. Till exempel: Fredrik Reinfeldt har fått 5 poäng för statsministerposten, plus 4/2=2 poäng för partiledarskapet, plus 3/4=0,75 poäng för sin plats i moderaternas partiledningen. Detta ger sammanlagt 7,75 poäng.

Mediegenomslag
Denna kategori mäter kvantitativt hur stark röst en person har i samhället. Den är ett försök att fånga upp det statsvetarna kallar makten över dagordningen.

Vi har låtit analysföretaget Infopaq gå igenom cirka 3000 svenska nyhetskällor på nätet under perioden 2008-10-01 -- 2009-09-29 för att se i hur många artiklar en persons namn nämns. Därefter har vi tagit in hur många människor varje artikel har nått och på så fått ett räckviddsmått. Räckvidden har gett poäng i en omvänd logaritmisk skala. Mer än 2437 miljoner läsare i räckvidd har träffar har gett 8 poäng, mer än 1116 har gett 7, mer än 476 träffar har gett 6 poäng och så vidare.

Alla journalister som jobbar redaktionellt på ett större medieföretag har fått ett pluspoäng. Detta för att de per definition har en större tillgång till mediearenan.

Informell makt
Denna kategori mäter kvalitativt en makthavares personliga inflytande utanför uppdrag och formell position. Den försöker ligga så nära som möjligt det statsvetarna kallar makten över tanken.

Den informella makten handlar i stor utsträckning om möjligheten att agera genom nätverk. Vi har gjort en bedömning av de 250 personernas nätverk genom att ställa upp fyra kriterier. Kriterierna kan uppfyllas mer eller mindre, och motsvarar 0-2 poäng per kriterium. Maxpoängen i kategorin blir därmed 8. Kriterierna lyder:

1) Har släktband eller nära vänskapsband med flera viktiga makthavare.

2) Har under lång tid arbetat i flera stora maktsfärer.

3) Har gott anseende i flera stora maktsfärer med spridning över den politiska blockgränsen.

4) Har genom sitt nätverk förmågan att mobilisera en tung kampanj som påverkar ett lagförslag eller den svenska opinionen.

Bedömningen av hur makthavarna uppfyller kriterierna har gjorts av Fokus politiske redaktör Torbjörn Nilsson i samarbete med Stina Morian och Magnus Ljungkvist från sajten makthavare.se.

Extraordinärt
Denna kategori mäter extraordinära insatser och förutsättningar som inte täcks in av de övriga kategorier. Ett fåtal personer i Sverige har den typen av egenskaper. Vi har exempelvis gett poäng till de personer på listan som har ett mycket stort eget kapital, som de också använder aktivt för att påverka den politiska dagordningen. Ett par personer har också fått poäng för att de har någon av de absolut viktigaste makthavarnas öra, och därmed ett stort inflytande. Ett annat exempel är personer som varken har en stark formell maktställning, starka nätverk eller obegränsad tillgång till media – men som representerar en strömning i väljaropinionen, och därmed påverkar politiken indirekt. Ett par personer har fått minuspoäng då deras mediegenomslag visserligen är stort, men väldigt tydligt negativt.

Varje maktkategori har undersökts för sig. Därefter har delpoängen adderats utan någon vägning mellan kategorierna. De 100 med högst poäng har kvalat in på topplistan.

Mer ur reportaget: Makten bär slips, Årets vinnare, Årets förlorare,