Behövs vaccinet?

Text: Lotta Engzell-Larsson

Rädslan för »pesten« sprider sig som en präriebrand. Långsamt sipprar det nu visserligen ut, mellan raderna av skräckscenarier, att svininfluensan inte är värre än en vanlig influensa, på annat sätt än att den är mer smittsam och främst drabbar yngre. Dödligheten är inte högre. Nu ska en stor del av Sveriges befolkning vaccineras, framför allt av ekonomiska skäl, den ekonomiska tillväxten kommer att bromsa om den aktiva befolkningen insjuknar samtidigt.

Regeringen har anslagit en miljard till vaccin. Pensionerad vårdpersonal ska kallas in för att vaccinera. Vaccinen börjar distribueras i mitten av september, om allt går enligt plan. Men frågan är om det inte redan är för sent?

Västmanlands smittskyddsläkare, Jan Smedjegård, förutspår att influensan hinner hit och kulminerar innan alla har hunnit vaccinera sig. Han tror att influensan når sin kulmen i november. Bedömningen är att även om bara tre av fyra väljer att vaccinera sig så kommer man inte att hinna med alla före november. Samtidigt uppger forskare att man aldrig på förhand vet om vaccinet kommer att fungera.

Hur nödvändig är massvaccination? Är det ett beslut fattat på rationella medicinska grunder? Eller är det ett utslag av politikernas önskan att verka handlingskraftiga, för att undvika panik, kritik i efterhand? Ett beslut fattat under kraftiga påtryckningar av dem som sitter inne med kunskapen, tillika de stora vinnarna på svininfluensan – läkemedelbolagen?