En modig man

Text:

Kunnig, klok, entusiasmerande. Till alla positiva omdömen som används för att beskriva Årets svensk, Johan Rockström, kan man lägga ytterligare ett – modig.

När han tog på sig ledartröjan i klimatfrågan tog han en mycket stor personlig risk. Att prata så att människor förstår är inte alltid en merit i forskarvärlden. En svårgenomtränglig artikel i en vetenskaplig tidskrift smäller fortfarande ofta högre än ett pedagogiskt budskap som många kan ta till sig. Den akademiska världen kan vara skoningslös mot den som anses vara för folklig. Att rikta sig till hela befolkningen innebär också att man öppnar sig för kritik från alla tänkbara håll.

Men vad ska vi ha forskare till om de inte kan eller vill förmedla sitt kunnande? Utan människor som Johan Rockström hade det varit omöjligt att skapa ett brett engagemang i klimatfrågan.

I juryförhandlingarna har vi framför allt letat efter bedrifterna som går utöver vad som kan förväntas av en person, och insatserna som är viktiga för hela samhället. En enig jury kom fram till att Johan Rockström är den som uppfyller de kraven.