Fokus fortsätter växa

Text:

68 000 människor läser Fokus varje vecka*. Det är 3 000 fler än för ett år sedan.

Ökningen sker samtidigt som de flesta dagstidningar och tidskrifter tappar stort. Så har det sett ut ett tag. Reaktionerna från tidningskoncernerna har varit tuffa besparingar och tydligare fokusering på den lokala journalistiken.

Mot trenden går, förutom Fokus, de gratisdistribuerade lokaltidningarna. »Mitt i« har en redaktion på 80 personer som gör 31 olika tidningar som når över en miljon läsare i Stockholmsområdet.

Färre journalister som koncentrerar sig på lokala nyheter verkar alltså vara framtiden för dagstidningarna. I en sådan miljö tror vi att behovet av ett nyhetsmagasin som Fokus fortsätter att öka. Men för att Fokus ska fortsätta växa krävs givetvis också att vi klarar vårt uppdrag att varje vecka fördjupa och förklara de viktigaste händelserna inom ekonomi, politik och kultur i Sverige och internationellt. Det ska göras med kvalitet rakt igenom tidningen. Du som läser det här har gett oss det förtroendet och vi tackar ödmjukt för det.

Den här veckan har Maggie Strömberg tittat närmare på landet som alla pekar ut som det som ska rädda Europas ekonomi. Varför är det alltid Tyskland som ska stå för notan och varför tvekar Angela Merkel? Svaren är lika mycket historiska som ekonomiska.

Isobel Hadley-Kamptz berättar om ett genomgripande systemskifte av de svenska socialförsäkringarna som sker i det tysta. I dag är taken så låga att det inte längre går att prata om en bred inkomstbortfallsförsäkring. Oavsett vad man tycker om det så måste man fråga sig: Hur gick detta till?

Thomas Engström har hotat att säga upp sig som krönikör om han inte fick använda ordet Leninrunkare. Thomas blir kvar och hans text läser ni som vanligt på Sista ordet.

Trevlig helg och trevlig läsning.

* Orvesto konsument 2012:1
68 000 läsare