Handbok för fred

Text: Martin Ahlquist

Varför blir det aldrig fred i Mellanöstern? Lisa Bergman och Sofia Klemming Nordenskiöld har i veckan tagit sig an en av världspolitikens allra största frågor. Många och långa samtal med erfarna fredsförhandlare och skärskådning av andra, lösta och olösta, konflikter leder fram till sex konkreta förutsättningar för lyckade fredsförhandlingar. En av de avgörande faktorerna är helt krasst utmattning. Befolkningen på respektive sida i konflikten måste längta mer efter fred än efter seger.

En annan förutsättning för lyckade fredsförhandlingar är att det finns ett internationellt engagemang. Till skillnad från många andra konflikter i världen är det något som definitivt inte saknas när det gäller Israel/Palestinakonflikten. Men är verkligen allt engagemang av godo? När det sker i form av ensidigt ställningstagande för den ena eller andra parten riskerar det snarare att elda på konflikten med mer bränsle.