Hitler och skuldkrisen

Text:

Det finns en sak som mer än något annat skrämmer slag på tyskar och det är inflation. Det är visserligen 90 år sedan den tyska regeringen gjorde medborgarnas besparingar värdelösa genom att ohämmat trycka sedlar, men tyskarna har inte glömt vad det ledde fram till. Förtroendet för staten var lika med noll och grogrunden var lagd för Adolf Hitlers entré i politiken.

Rädslan för inflation är också huvudskälet till varför Tyskland för allt i världen inte vill ge Europeiska centralbanken alla de befogenheter som krävs för att bekämpa krisen. En centralbank som inte, som en sista lösning, är beredd att trycka pengar har svårt att få marknadens förtroende. Cecilia Ezaz-Nikpay berättar om hur Tyskland nu tvingas välja mellan inflationsbekämpning och att rädda euron. Läs också Claes Lönegårds berättelse om svenskarna som åker världen runt för att rädda banker. De är inte imponerade över hur regeringarna hanterar krisen.

Den tidning som kommer i dag är den sista i sin form. Från och med nästa vecka kommer Fokus i en ny och snyggare grafisk kostym. De journalistiska målen är dock desamma; alltid fördjupande, alltid förklarande, alltid berättande.