Välkommen till makthavare.se

Text:

I dag lanserar Fokus ett interaktivt uppslagsverk, med adressen makthavare.se. Utgångspunkten är en lista över de 100 personer Fokus anser har mest makt att påverka Sverige.

Men framför allt är det fritt fram för alla som registrerar sig som användare att lägga till information, addera personer och företeelser. Varje sida innehåller även länkar till aktuella blogginlägg om de personer och företeelser som ingår i uppslagsverket.

makthavare.se

Få makthavare vill erkänna att de har makt. En del kanske inte inser att de har makt. Andra gömmer sig bakom en falsk blygsamhet. Men med makt kommer ansvar. Och erkänns inte makten, är det svårt att utkräva ansvaret.

Vem har makten och hur är den fördelad? Den diskussionen vill Fokus bidra till och det är därför vi har tagit fram makthavare.se.

När det gäller vår egen rankning, så valde Fokus redaktion ut 300 svenska makthavare från politik, näringsliv, vetenskap och kultur som vi ansåg kunna konkurrera om en plats på topp 100 under året 2007. Dessa 300 makthavares inflytande mättes sedan i fyra olika kategorier: mediegenomslag, formell makt, informell makt och extraordinära faktorer.

Mediesökningen har gjorts av analysföretaget Updatum för Fokus räkning, och visar antalet artiklar personen har omnämnts i under 2007 i 1 220 svenska nyhetskällor på nätet. Den formella makten handlar om hur stor makt en person har genom sina nuvarande anställningar och uppdrag. Den informella makten handlar i stor utsträckning om möjligheten att agera genom nätverk, och utgår bland annat från hur länge personen arbetat i olika maktsfärer, anseende och förmåga att mobilisera en kampanj. Kategorin extraordinärt mäter insatser och förutsättningar utöver det vanliga, som exempelvis stort eget kapital. En detaljerad genomgång av tillvägagångssätt och poäng finns på www.makthavare.se. Rankningen kommer att uppdateras årligen.

Fokus förhoppning är att uppslagsverket makthavare.se kommer att fungera som ett levande diskussionsforum, en mötesplats och en kunskapsbank, som kanske kan öka intresset för politik och samtalet om maktens undflyende väsen.