Lyckad utpressning

Text: Martin Ahlquist

Inom kort avgörs om det blir Östhammar eller Oskarshamn som får äran att ta hand om Sveriges kärnavfall. Båda är kärnkraftskommuner med en överväldigande positiv opinion. Båda är industrikommuner i desperat behov av arbetstillfällen. Allt skulle kunna vara upplagt för en gastkramande slutstrid där kommunalråden sockrar sina erbjudanden till SKB, Svensk Kärnbränslehantering, som fäller avgörandet.

Men så är det inte. När det stod klart att Östhammar och Oskarshamn var de enda kommunerna i Sverige som var villiga att ta emot avfallet slöt de en pakt. 1,5 miljarder i utvecklingsprojekt till förloraren annars får ni inte lagra avfallet i någon av kommunerna, löd budskapet.

En ny väg till Uppsala kostar 500 miljoner. Några miljoner borde det gå att göra av med på en turistsatsning. Hamnen i Hargshamn kanske kan byggas ut. Men, nej. Trots att jag är uppvuxen i Östhammar kan jag inte komma på tillräckligt med idéer för att sätta sprätt på alla pengarna. Invånarna i de båda kommunerna har all anledning att tacka sina kommunalråd som lyckats kapa åt sig miljarder med hjälp av utpressningen. Läs reportaget från Oskarshamn.