Syrianer/Assyrier

Text:

Tomas Fischers krönika om det armeniska folkmordet har väckt stort intresse och uppskattning. Några har haft invändningar mot benämningen"syrianer". I fortsättningen kommer Fokus att skriva "syrianer/assyrier".

Martin Ahlquist, ansvarig utgivare