Orden som kan förändra

Text: Martin Ahlquist

Det har varit mycket snack från USA:s nye president. Nu äntligen får vi se om det blir någon verkstad också. Men tänk om det inte alls råder något motsatsförhållande mellan ord och handling, tänk om det är orden som är själva handlingen. Emellanåt har några väl formulerade ord gjutit mod i hela befolkningar. Martin Luther King: »I have a dream«, John F Kennedy: »Ich bin ein Berliner« , Winston Churchill: »Never was so much owed by so many to so few«. I veckans Fokus skärskådar Thomas Engström Barack Obamas installationstal och letar efter orden som kan förändra.

Hur långt kan man komma med rätt kontakter? Ända till månen, faktiskt. Läs Torbjörn Nilssons hårresande be­rättelse om hur en konstnär lyckades få med sig hela makteliten i sitt galna projekt.

I veckans nummer kan ni läsa om torsken som gick från utrotning till rekordtillväxt på bara något år. Men är det okej att äta den igen? Läs också om den tysta skatterevolutionen. I retoriken lyfts olikheterna fram, men i praktiken har socialdemokraterna och alliansen hjälpts åt att kapa en tredjedel av inkomstskatterna.