Papper 3.0

Text:

Journalistik 3.0 Så heter ett virtuellt bokprojekt som Sveriges Radios högsta chefer Mats Svegfors och Cilla Benkö dragit igång. Skriver man om framtidens journalistik så måste man givetvis göra det på nätet, med ljud- och bildfiler, massor av länkar och möjlighet till interaktion. Men det som gör Journalistik 3.0 intressant är inte i första hand formen utan innehållet. Författarna konstaterar att i de traditionella medierna (journalistik 1.0) granskas information före publicering. Det kan jämföras med den journalistik som skapas i bloggar och på sociala medier (journalistik 2.0) där ordet är fritt, betalningen skral och granskningen sker i efterhand.

”Hur ska man kunna försörja sig på journalistik?”, var en berättigad fråga bland studenterna på Södertörns Högskola när jag träffade dem i veckan. Ledtrådar kan rimligtvis sökas i Svegfors och Benkös diskussion om vad som är journalistik 3.0. När nyheter sprids snabbt och gratis, och bloggar och sociala medier blir den viktigaste åsiktsarenan ökar behovet av förhandsgranskad analyserande och oberoende journalistik.

Alltså är nummer 46 av Fokus, tryckt på gammalt hederligt papper och som kommer ut på fredag en del av journalistik 3.0.