Sahlins svåra väg tillbaka

Text: Lisa Bergman

Bild: Andreas Apell

I söndags publicerades ännu en opinionsmätning där regeringspartierna ökar på socialdemokraternas bekostnad, och på bara ett par månader har socialdemokraternas försprång minskat från nära 20 till 4 procent. Det är den ogynnsamma utveckling som Mona Sahlin måste vända före valet och till sin hjälp kommer hon enligt veckans färska beslut att ha [[Ibrahim Baylan]] som partisekreterare och högra hand.

Socialdemokraterna har fortfarande ett försprång men till skillnad från tidigare ter det sig inte längre ointagligt. Så nu efterfrågas en genomtänkt strategi för att vinna opinionen åter och det handlar om både politikens form och innehåll.

Till det yttre präglas det strategiska upplägget av två parallella processer; förnyelsen av partiet och samarbetet med andra partier.  Den utlovade förnyelseprocessen pågår för fullt och många anser att den bör vara huvudnumret i strategin för att återta initiativet i svensk politik.

– Om vi bara fokuserar på nästa opinionsmätning månar vi inte om våra medlemmar. Mona Sahlin skulle säkert kunna ge svar på varenda fråga utifrån sin egen politiska övertygelse men hon har modet att ta reda på vad partiet vill och ge den här processen den tid som fordras, säger kommunalrådet i Örnsköldsvik [[Elvy Soderstrom|Elvy Söderström]] som sitter med i partiets verkställande utskott.

Partiet har nu formellt lierat sig med vänsterpartiet och miljöpartiet, och blockpolitiken i Sverige är tydligare än någonsin, vilket i det här läget kan ha sina nackdelar.

– Det är svårt att genomföra den här förnyelsen och breda diskussionen om politikens innehåll samtidigt som vi ska kompromissa med andra partier, säger den förre partisekreteraren Lars Stjernkvist, numera kommunalråd i Norrköping, som anser att det viktigaste är att slutföra förändringen och förnyelsen av partiet och politikens innehåll.

Ytterligare en taktisk omständighet är att personfrågor blivit alltmer framträdande i svensk politik, vilket måste bemötas av socialdemokraterna.

– Det är en medveten strategi från regeringen att göra politiken till en omröstning mellan Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin, medan det i själva verket handlar om vilket samhälle vi vill ha i Sverige. Vi måste vara stenhårda i vår polarisering av politiken – kritisera regeringen och komma med tydligare alternativ, säger [[Peter Hultqvist]], distriktsordförande i Dalarna.

Men taktik och form i alla ära, de flesta socialdemokrater framhåller sakpolitikens inehåll som det viktigaste för att vinna folks förtroende. Retoriken lär påverkas av den ekonomiska krisen och många tror att socialdemokraterna kan vinna sympati när arbetslöshet och utförsäkring ökar. Den nye partisekreteraren [[Ibrahim Baylan]] kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av socialdemokraternas parti och politik. Han har sin uppfattning klar om vad som kommer att styra både opinionsmätningar och avgöra valutgången 2010.

– För mig är det uppenbart att valet kommer att vinnas av det parti som kan visa att de har bäst jobb- och sysselsättningspolitik.

Det råder bred enighet inom partiet att man måste satsa på välfärd och utbildning men i det stora partiet finns också risk för splittring mellan höger- och vänsterkrafter. I den pågående ekonomiska krisen finns röster från vänster som anser att partiledningen ska vara skarpare i sin kritik av den borgerliga regeringen, marknadsekonomi och kapitalismen.

– Vi har inte varit tillräckligt spänstiga i kritiken av det kapitalistiska systemet. Det är inte marknadslösningar som är svaret, de spär bara på den girighet som ligger bakom dagens problem, säger [[Raimo Parssinen|Raimo Pärssinen]], distriktsordförande i Gävleborg.

Ingen av socialdemokraternas partiledare de senaste decennierna har undgått intern kritik och därför menar flera bedömare att det nu gäller att fokusera på politikens innehåll i stället för att kritisera partiledaren.

– Väldigt lite av våra problem har haft med partiledarna att göra – det har varit politiska snarare än personliga förklaringar som legat bakom förtroendekriser och så är det nog nu också, säger Lars Stjernkvist.