Strid om skolan

Text:

Just nu pågår för ovanlighetens skull en djupt ideologisk strid i den svenska inrikespolitiken. Debatten handlar på ett ytligt plan om ordet vinst, i skolan och vården. På ett djupare plan är diskussionen svårare än så, och handlar om huruvida marknadskrafter är effektiva styrmedel när det gäller så svåra, personalintensiva verksamheter som omsorg och kunskapsförmedling. Vinstdebatten ser nu ut att bli en av de stora stridsfrågorna i den kommande valrörelsen.

I veckans nummer av Fokus gräver vi på djupet i en närliggande frågeställning. Anna Ritter skriver om hur företag köper sin väg till den svenska skolbänken genom att sponsra läromedel, som lärare och skolor har svårt att tacka nej till på grund av resursbrist.

Debatten om Aftonbladets kontroversiella publicering och det politiska efterspelet rasar vidare. Publicistklubbens ordförande och tillika Fokuskrönikören Ulrika Knutson skriver om publiceringen, och vi försöker även sätta in frågan i ett israeliskt, dagspolitiskt sammanhang. Vad jag själv tycker går att läsa här.