Vem blir Årets Svensk 2010?

Text:

På torsdag klockan 14:00 kommer Året Svensk att presentera sig på fokus.se. Under hösten har juryn (Erik Blix, Kajsa Bergqvist, Sven-Olof Bodenfors, Margareta Garpe, Annika Åhnberg och undertecknad) vridit och vänt på argumenten och skärskådat en lång rad nominerade.

Att kvalificera sig för utmärkelsen Årets Svensk är inte det lättaste. Stora framgångar inom sitt eget område räcker inte. Året Svensk är en person som under året åstadkommit något utöver det vanliga och, som det står i grundkriterierna: ”Genom extraordinära insatser har hon eller han bidragit till att förändra det svenska samhället på ett sätt som kommer att påverka svenskarna idag och/eller i framtiden.”
Tidigare pristagare har varit:

2006 »Masoud och Shahnaz Garakoei har agerat med exceptionellt civilkurage i en livsfarlig situation. De har med risk för sin egen säkerhet stått upp för grundläggande demokratiska värden, och för lag och rätt. Deras agerande kännetecknas av stort mod och hög integritet, och är en inspirerande förebild för andra.«

2007 »Sven-Erik Bucht gjorde det som få människor förmår – han vände på perspektiven. Han har i sin roll som kommunalråd varit drivande i att utveckla en region över nationsgränserna. Sven-Erik Buchts visionära insatser påverkar såväl människors framtidstro som möjligheterna till jobb och tillväxt i det som idag blivit ett av Sveriges mest vitala områden.«

2008 »Anita Dorazio får priset för sitt uthålliga, engagerade och målmedvetna arbete för flyktingars rättigheter. Genom att starta en hemlig klinik där gömda och papperslösa kan få vård och råd i sjuk- och hälsofrågor har Anita Dorazio bidragit till en drägligare tillvaro för många utsatta flyktingar. Hennes insatser har också satt fokus på den svenska flyktingpolitiken och den fortsatta kampen för människors lika värde i Sverige.«

2009 ”Professor Johan Rockström – chef för Stockholm Resilience Centre och Stockholm Environment Institute (SEI) - tilldelas utmärkelsen årets svensk 2009 för sitt engagerande och entusiasmerande arbete för en hållbar utveckling. Genom sin förmåga att på ett enkelt – men vetenskapligt baserat – sätt förklara och göra oss medvetna om vårt beroende av naturen, vad planeten tål i form av mänsklig aktivitet och vilka förändringar som är nödvändiga, har han fört klimat- och miljöarbetet framåt.”

Även i år har juryn varit enhällig i sitt beslut att utnämna.. Ja vem blir det? Svaret får ni på torsdag klockan 14:00 på fokus.se.