Vi har hört …

Text:

… att den isländska regeringens kraftigt försenade sanningsrapport om krisen – »The Black Report« i folkmun – produceras på helgerna i ett tryckeri där den ordinarie personalen har gått hem, med beväpnade vakter utanför.