Vi har hört …

Text:

... att Michael Treschow efter att ha förklarat »jag har inte tid att missa detta planet« använde sig av tysk liftköteknik och halverade den 40 m långa säkerhetskön på Sturup. Därmed hann han med en av de sista flighterna innan vulkanaskan stängde Bromma flygplats.