»Det handlar om rättvisa«

Text:

Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SCANPIX

Kan du förklara problematiken utifrån det här fallet?

– Det finns tre uppmärksammade in­siderfall på senaste år med helt eller delvis friande domar. Min avdelning har till uppgift att övervaka marknaden och se till att det finns gott förtroende, men det här ger budskapet att alla inte handlar på lika villkor. Då finns risken att folk i stället avstår från att handla.

Varför är insiderhandel ett problem?

– Just eftersom att alla vill handla på marknaden på lika villkor. Man har kommit överens om att alla ska ha möjlighet till samma information. Det handlar om rättvisa. Annars avskräcker man människor från att handla.

Varför är det så svårt att fälla någon för insiderbrott?

– Vid alla brottmål är det höga beviskrav, vilket är bra. Men det här är ett väldigt svårt brott att bevisa. Man måste kunna visa länken mellan att en person har tagit emot insiderinformation och sedan handlat ut efter den. Vi har bra marknadsövervakning och anmäler misstänkt beteende till Ekobrottsmyndigheten. Men trots att alla gör ett gott jobb så känns det inte alltid meningsfullt.

Vad tycker du bör göras?

– Jag tycker att man borde utvärdera möjligheten att lyfta insiderfall från brottmål till att bli administrativa ärenden som inte går till domstol. Till exempel skulle Finansinspektionen, eller någon annan myndighet, kunna döma ut vite. Nackdelen är visserligen att böter en sanktion som kanske inte ses lika allvarligt på som en prick i brottsregistret. Fast det här tror jag egentligen ligger för långt fram. I första hand vill jag att man ser över lagstiftningen.

Vad kommer de här friande domarna innebära?
– Konkret kommer de att resultera i diskussioner, men hur man går vidare ­sedan vet jag inte. Det är i alla fall svårt att se att man kan komma fram till att den här situationen är tillfredsställande. Jag hoppas att man föra diskussionen vidare på en mer konkret nivå nu när vi har ett bättre facit i hand att utgå ifrån.

Är det mycket buffel och båg på Stockholmsbörsen?

– Insiderhandel förekommer på varje marknad, men överlag är det en hög transparens på den svenska.

Vad tror du om mörkertalet?

– Det är svårt att säga, men i London undersöker man alltid kursrörelserna innan stora offentliga uppköp. Sådan statistik kan man alltid föra. Vid stora affärer är ju alltid risken för läckor hög och här i Sverige undersöker vi hur handeln har förts när det kommer ut en ovanlig nyhet.

Du har ju jobbat i London tidigare, är vi tamare i Sverige när det gäller den här sortens brott?

– Kritiken har varit liknande i London, men nu har de satsat stort på det här området. Marknadsmissbruk är ett prioriterat område och man har medvetet gått in på en tuffare linje som liknar den man har i USA.I Storbritannien finns det numera större utrymme för beaktande av omständigheter. I ett fall räckte det för en dom att fadern hade handlat i en aktie på basen av att sonen hade tillgång till insiderinformation trots att man inte hade visat när och hur denna information givits från sonen till fadern. I Sverige har vi inte kommit lika långt. Det här fallet kan bli startskottet till en nyordning.

I höst har Oliver Stones »Wallstreet 2 – Money Never Sleeps« premiär, kommer du att se den?

– Ja absolut, den ser jag fram emot. Det ligger en intressant problematik bakom den.

I filmen kommer ju Gordon Gekko ut från en mångårigt fängelsestraff. Tror du att någon någonsin kommer att dömas till det för insiderhandel i Sverige?

– Ja, det tror och hoppas jag. För ett grovt brott skulle det verka i ett avskräckande syfte.

Detta har hänt

Domen i Sveriges största insiderhärva genom tiderna kom i veckan. Huvudmännen har kallats för »Cevianmannen« och »Nordeamannen« i medierna, och tillsammans med tre till åtalades de för grovt insiderbrott, för vilket alla friades. De misstänktes ha tjänat över 100 miljoner kronor på affärer i olika bolag. Enligt Dagens Industri leder bara fem procent av alla insiderfall till åtal, trots ökade resurser.