Läget är bekymmersamt för Joe Biden

Trump leder stort före Biden trots stark ekonomi.

Text: André Persson

Bild: AP

Med ett halvår kvar till presidentvalet i USA är det många som frågar sig varför den sittande presidenten Joe Biden inte lyfter i opinionsundersökningarna. Så sent som förra veckan presenterades siffror från Real Clear Politics som pekar mot att Donald Trump skulle skåpa ut Biden om det vore val i dag. Utmanaren Trump fick 312 elektorsröster i mätningen mot 226 för Biden. Om man bortser från hundratalet elektorsröster från en handfull notoriskt svårbedömda swing states så blir det visserligen jämnt skägg mellan kandidaterna, men en undersökning från CNN nyligen som redovisade läget i hela väljarkåren, gav även den Trump en stor ledning, närmare bestämt med sex procentenheter; 49 mot 43 procent.  

De flesta undersökningarna för närvarande pekar på ett övertag för Trump och när oberoende kandidater som Robert F. Kennedy J:r ingår i undersökningen tenderar Trumps försprång att öka. Ingen sittande president med så låga förtroendesiffror som Biden har nu (38 procent) har någonsin blivit omvald. Vid samma tid före valet 2020 hade Donald Trump uppemot 47 procent av väljarnas förtroende, men förlorade som bekant. 

Läget är bekymmersamt för den nuvarande hyresgästen i Vita huset. Somliga anser att Biden är dålig på att kommunicera och att han syns för lite i medierna. En annan förklaring går ut på att media ger för lite utrymme åt Bidens framgångar inom politiken och framför allt med landets ekonomi. Åter andra pekar på att viktiga väljargrupper för demokraterna, som unga och icke-vita väljare, inte i lika stor utsträckning följer traditionell media och därför inte uppfattar vad Biden faktiskt har åstadkommit under sina år vid makten. Därför jobbar just nu Bidens stab hårt på att kommunicera den sittande presidentens framgångar. USA:s tillväxt väntas bli omkring 2 procent i år, arbetslösheten är för närvarande straxt under 4 procent . Inflationen är på väg ner och beräknas landa på drygt 3 procent, samtidigt som konsumtionen ökar. Vita Huset pekar också på sänkta läkemedelspriser och stora investeringar i grön energi samt initiativ för att stärka landets självförsörjning.  

Med ett halvår kvar till presidentvalet har Donald Trump försprång i opinionsmätningarna. Foto: AP

Trots detta visar flera undersökningar att många väljare tror mer på Trumps förmåga att sköta ekonomin, inte minst de oberoende väljare som inte är registrerade i något parti och som alltid betraktas som viktiga att övertyga. ”Orättvist” tycker kommentatorer och partigängare på Demokraternas kant. Särskilt som uppmärksamheten runt Donald Trump för närvarande är helt koncentrerad på den rättegång som utspelar sig i New York just nu där ex-presidenten står åtalad för ekonomisk brottslighet. Trump är också föremål för en kanonad av kritik från före detta medarbetare i Vita Huset och han har stora delar av media och andra tongivande delar av samhällseliten emot sig. Med ett halvår kvar till valdagen skulle detta ha kunnat få vilken kandidat som helst ur gängorna. Men Donald Trump verkar sedvanligt stridslysten och går som sagt bra i mätningarna. Ett skäl till det är faktiskt just rättsprocesserna. Många väljare tycker helt enkelt att de är politiskt motiverade. Men den kanske viktigaste faktorn i opinionen är att en stor majoritet av väljarna tycker att båda presidentkandidaterna känns slitna och att de är till åren komna. Biden är 81 och Trump är 77 år gammal, vilket gör dem till de äldsta presidentkandidaterna någonsin.  

Åldersfrågan slår dock hårdare mot Biden, inte bara på grund av att han är äldre än Trump, utan också för att han uppvisar fler ålderstecken. Bidens ålder har debatterats flitigt här i USA och många väljare undrar att han verkligen kommer att kunna sitta ännu en full mandatperiod. Då riktas automatiskt blickarna mot hans vicepresidentkandidat Kamala Harris, som också har låga förtroendesiffror där 38 procent för närvarande tycker att hon gör ett bra jobb mot 51 procent som tycker att hon sköter sig dåligt. Bidens ålder är också en nackdel givet att yngre väljare – som tenderar att rösta på Demokraterna – verkar vara mer benägna att välja bort sitt eget partis kandidat mot en oberoende kandidat, eller helt enkelt strunta i att rösta. En nyligen genomförd undersökning i New York Times visade att 73 procent av de registrerade väljarna tyckte att Biden är för gammal för jobbet. 56 procent av demokraterna delade den uppfattningen.  

Lyckas Biden hålla fortet?

Men det är inte bara synen på ekonomin och åldern som talar för Trump. Många väljare tycker också att han gjorde ett bra jobb med utrikespolitiken; världens diktatorer höll sig på mattan under hans år i Vita huset och han gjorde stora framsteg med att minska konfliktnivån i Mellanöstern genom de så kallade Abraham-avtalen mellan Israel och flera länder i regionen. Många politiska analytiker här i USA påminner också om att Donald Trump fortfarande ses som en ”underdog” och ett slags frihetsapostel i stora väljargrupper. Han uppfattas som anti-etablissemang, något som har visat sig vara viktigt bland oberoende väljare. Enligt en annan undersökning från CNN ansåg 55 procent av de tillfrågade amerikanerna att Trumps tid i Vita Huset var framgångrik.  

Med förtroendesiffror som pendlat mellan 37 och 42 procent får Biden sägas ha en ganska svag ställning som sittande president inför valet i november. Siffrorna speglar både hur väljarna ser på hans sätt att ta sig an de stora frågorna som ekonomi, invandring och utrikespolitik men också deras negativa syn på hans ålder. Så i dagsläget får Trump sägas ha försteget. Samtidigt är det långt kvar till november, valrörelsen har inte dragit igång på allvar än och oktober månad före ett val bjuder ofta på överraskande nyheter och avslöjanden som kan påverka utgången. I maj 2020 ledde Biden med 5 procentenheter före Trump i opinionsmätningarna, men vann sedan knappt i november. Och i valet före det ledde Hillary Clinton över Trump med nära 7 procentenheter så här års, men förlorade ändå på valdagen.   

Donald Trump kan exempelvis fällas i någon av de rättsprocesser som nu pågår, vilket skulle kunna vändas till en fördel för Joe Biden. En mätning från Quinnipiac i våras visade att 5 procent av Trumps väljare skulle tveka att rösta på honom vid en fällande dom. Det skulle kunna räcka för att tippa över några av de sex viktiga swing states där valet förväntas avgöras och där segermarginalen ibland är så tunn som några tusen, eller till och med hundratal, röster. Valstrateger i USA menar att president Biden i synnerhet måste sikta in sig på att vinna de tre elektorsrika swing states som ligger i det så kallade rostbältet i norr: Michigan, Pennsylvania och Wisconsin. Där dominerar äldre och vita väljare från arbetarklassen. Traditionellt är Demokraterna starka i denna grupp, men Donald Trump har slagit in en kil i muren och frågan är om han med den kan skapa en hel bräsch eller om Biden lyckas hålla fortet.  

***