VFduo1

Val 2014
Maktfabriken

De ser ut som två mysfarbröder – men utövar mer makt än många politiker. Så fick Sören Holmberg och Henrik Ekengren Oscarsson jobbet att uttolka vad väljarnas röster egentligen betyder.