Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Redaktionsbloggen

Den nya kulturen

»Politikerna borde vidga fältet för kulturområdet«

Det tycker 22-åriga Johanna Nylander som står bakom den uppmärksammade bloggen »Frihet, fildelning och feminism« där hon skriver om politik ur ett liberalt perspektiv. För dem födda på 1980-talet – den så kallade nintendogenerationen – är kultur många gånger någonting helt annat än den klassiska kulturen understödd av staten. Teater, litteratur och klassisk musik i all ära, men nu är det dags att inkludera det gigantiska digitala kulturområdet också, menar hon. Statligt stöd till dataspelsbransch­en? Nej, Johanna Nylander tror inte att branschen skulle må bra av en institutionalisering. Den har klarat sig rätt bra på egen hand de senaste tio åren, och vuxit med 169 procent. Det handlar snarare om att synliggöra kulturformer utanför institutionerna, visa att de finns, för att få unga människor att känna sig delaktiga i kulturlivet.

Och några kulturfördelar kunde den gott få, tycker Johanna Nylander. Hon tar den sexprocentiga bokmomsen som exempel: Varför inte utvidga den och låta den innefatta också dataspel?

Oavsett vad man tycker om just det förslaget är diskussionen om de nya kulturformerna märkligt frånvarande på storpolitisk nivå. Anders Frenander, som forskar i kulturpolitik vid Högskolan i Borås, tror till och med att okunskapen hos politikerna kan vara en anledning till att vänstern och högern är så rörande överens just på kulturområdet.
Politiker – lär nytt, och bråka mer.

Läs också reportaget om den blåa kulturpolitiken.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera