Redaktionsbloggen

Lagligt att föra in cannabis?

I våras skrev Fokus flera gånger om  Joakim Hedström och hans kamp att få använda medicinsk cannabis mot sina besvär från ADHD och svåra migrän. Han åkte till Tyskland och fick ett cannabispreparat utskrivet av läkare, sen till Holland för att hämta ut det och därefter återvände han till Sverige.

I tullen gick han mot rött och deklarerade öppet sin receptbelagda medicin. Tullen beslagtog direkt preparatet. Joakim Hedström förhördes av polis och misstänktes för narkotikainnehav. Han erkände innehav – av sin egen medicin.
– Jag har erkänt att jag har en medicin, inget annat, sa Joakim Hedström till Fokus då.

I oktober var åklagaren klar med utredningen. I dag, onsdag, fick han ett besked från åklagaren att utredningen vad nedlagd.

På sin hemsida skriver Joakim Hedström att han inte riktigt vet vad följderna kommer att bli av beslutet:

"Exakt vad det för med sig, och hur jag ska agera nu, måste jag diskutera med min advokat.

Gissningsvis för det bland annat med sig att
- lagen fortfarande är ”luddig”, som Läkemedelsverket uttrycker sig i förundersökningen.
- ett beslut om förverkande av medicinen borde tas, men det har jag inte sett något om ännu. Alternativt lämnas den tillbaka eftersom jag redan bett om det.
- eventuella framtida resor till Sverige, med cannabisläkemedel utskrivna i annat land, fortfarande är ok enligt Läkemedelsverket. Samtidigt kommer personen antagligen delges misstanke om narkotikabrott av tull och polis, för att senare möjligtvis få åtalet nerlagt av åklagare."

På hemsidan återger han också texten i åklagarens brev:

"Underrättelse om beslut
Extra åklagare N.N. har fattat följande beslut. Frågor om beslutet kan ställas till denne.

Narkotikabrott – 2010-06-04
Id: XXX, Ext ärendenr: XXX

Åtal väcks inte
Det föreligger inte tillräckliga skäl att väcka åtal, eftersom man med hänsyn till bevisningen på objektiva grunder inte kan förvänta sig en fällande dom.

20 kap 6 § brottsbalken

Information beslut
Åtal väcks inte betyder att misstanken om brott skrivs av beträffande den eller de misstänkta personer som beslutet gäller. Det blir därför inte någon rättegång mot den eller dem. Finns det ytterligare misstänkta för brottet kan åklagaren samtidigt ha åtalat dem. I så fall underättas den som har drabbats av brottet också om åtalet."

Fokus lovar att återkomma till ärendet längre fram.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera