Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Redaktionsbloggen

Ekonomin, dumbom!

George Bush den äldre ansågs oslagbar tack vare slutet på det kalla kriget. Men det var innan Bill Clintons kampanjgeneral James Carville spikade upp en skylt på väggen där alla valarbetare kunde läsa klart och tydligt »It’s the economy, stupid!«

Politik och ekonomi hänger obarmhärtigt samman med varandra vilket både amerikanska och svenska ledare har fått erfara. Just nu debatteras intensivt vem som ska ta över rodret i socialdemokraterna. Men vem ska ta makten i Handelsbankssfären som kontrollerar flera av de svenska storindustrierna med hundratusentals anställda? I Sverige är den ekonomiska makten koncentrerad kring ett fåtal personer. Enskilda makthavare har genom åren fattat beslut som skapat internationella storföretag – andra har på några år raserat svenska nationalklenoder.

Fokus uppdrag är att beskriva och analysera strukturerna och personerna som styr samhällsutvecklingen. Vi vågar påstå att vi har en särställning i svensk media när det gäller den politiska journalistiken. Nu tar vi oss an uppgiften att granska också den ekonomiska makten.

Anders Billing har grävt sig ner i den skygga sfär som håller på att gå om Wallenbergarna. Trevlig läsning!

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera