Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Redaktionsbloggen

Vi har hört…

... att regeringskansliet haft problem med sitt ordbehandlingsprogram. »Utomnordiska romer« rättas automatiskt ut till »Utomjordiska romare«. Det är inte känt vem som konstruerat programmet.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera