Fem frågor

»Det här är inte brottsligt«

I oktober 2010 köpte en av Expressens reportrar en pistol i Malmö, som en del av tidningens rapportering kring kraven på hårdare vapenlagar. Reportern är nu tillsammans med nyhetschefen och Expressens chefredaktör Thomas Mattsson åtalade för vapenbrott. Dom meddelas 18 maj.

Varför valde ni att att själva köpa ett vapen? 

– Det är viktigt att komma i håg att publiceringen var i oktober 2010 under veckan då det var skottlossningar i Malmö varje dag. Det kom krav på hårdare vapenlagstiftning. Ett av journalistens uppdrag var att undersöka om det fanns möjlighet att skaffa vapen. Om det lyckades skulle vi kunna bekräfta det som annars skulle vara svårt att styrka. Skulle det däremot visa sig att det inte gick att anskaffa ett vapen så skulle man kunna ifrågasätta kraven.

Fanns det inget annat sätt att göra det här på?

– Vår uppfattning var och är att det här är inte brottsligt. Alternativet hade varit att när vi väl fått se vapnet avstå från att köpa det, men skriva att det gick. Men hade vi valt att göra det hade en insmugglad pistol funnits kvar. Det tyckte inte jag var något bra alternativ.

En vanlig människa som köpt ett vapen skulle dömas, varför ska inte ni göra det? 

– Det första är att vi saknar uppsåt att begå brott. Journalister har enligt Europakonventionen ganska långtgående möjligheter. Den här situationen är inte jämförbar med om tre andra personer skulle köpa ett vapen.

Det finns kritik mot att ni varit med och sponsrat illegal verksamhet genom att ge kriminella pengar för vapnet. 

– Inom den illegala marknaden köper man normalt vapen med kontanter. Man måste naturligtvis göra en proportionell bedömning. Är det bättre att de har en pistol eller kontanter?

Finns det något värde med att ni har åtalats för det här? 

– Jag tycker att det som är olyckligt med åtalet är att åklagaren vill snäva in gränserna för den undersökande journalistiken. Risken med det är att andra journalister som ska göra olika reportage kanske inte vågar göra dem för att man inte kan överblicka juridiska konsekvenser och blir rädd. Det enda som är positivt är att de åtalar Expressen som har resurser nog att stå upp för journalistiken.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera