Regeringen får tuff kritik i ny rapport: Misslyckades skydda de äldre

Text:

Foto: TT

I rapporten som publicerades på tisdagen står det att äldreomsorgen var ”oförberedd och illa rustad att hantera en pandemi”.

”Vi har bland annat funnit att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad när pandemin slog till och att det bottnade i strukturella brister som varit kända långt före virusutbrottet”.

Bristerna inom äldreomsorgen har varit kända sedan länge, slår rapporten fast. Och även om det i den politiska debatten riktats kritik mot både kommuner och regioner å ena sidan och regeringen å andra sidan, menar rapportförfattarna att ansvaret ligger på både de sittande politikerna i Rosenbad och tidigare regeringar.

”Ansvaret för att de strukturella problemen tillåtits kvarstå utan att tillräckliga åtgärder vidtagits delas av flera, men det yttersta ansvaret för äldreomsorgen i Sverige vilar likväl på regeringen och de tidigare regeringar som haft kunskap om bristerna.”

Och vidare:

”Regeringen styr riket (1 kap. 6§ regeringsformen) och hade därför bort ta de initiativ som behövts för att äldreomsorgen skulle stå bättre rustad för en kris av detta slag.”

Under tisdag eftermiddag ska det hållas en pressträff där kommissionens ordförande Mats Melin ska medverka tillsammans med socialminister Lena Hallengren (S).