Ny undersökning: Tre av fyra svenskar har förtroende för Folkhälsomyndigheten

Text:

Allmänheten har också högt förtroende för den information de fått från framförallt forskare (92 procent) och Folkhälsomyndigheten (87 procent) under pandemin. Mindre förtroende för politiker och journalister.

Ändå har tilltron till politiker, regering och riksdag ökat markant under pandemiåret. Men allra mest ökar förtroendet för sjukvården, som på ett år går från 68 procent till 78 procent.

SOM-undersökningen ställer också frågor om vad som är dagens viktigaste samhällsfrågor. Där toppar återigen invandring/integration som viktigaste fråga. Betydelsen av frågor kring lag och ordning har också ökat mellan 2019 och 2020.

Inställningen till flyktingar har också över tiden gått igenom en stark förändring. När flyktingsvågen 2015 pågick var det nästan lika många, 40 procent som tyckte Sverige tog emot för många flyktingar som de 37 procent som inte höll med om det.

I dag tycker 59 procent att Sverige emot för många flyktingar, mot 19 procent som inte instämmer.

En fråga där skillnaderna också ökar är inställningen till vinster i välfärden. Andelen som tycker att de bör begränsas ökar från 60 till 64 procent. De emot minskar från 24 till 20 procent.

SOM-undersökningen genomfördes 2020 för 35 året, 22 500 personer har valts ut slumpvis och svarsfrekvensen var 51 procent. Undersökningen genomfördes 14 september till 21 december 2020. Huvuddelen av svaren kom in under inledningen av perioden.