Industriarbetsgivarnas nya bud: Knappt hälften av fackens lönekrav

Text:

Bild: TT (obs! montage!)

En löneökningstakt på 1,4 procent årligen i tre år är vad svensk industri klarar för att vara konkurrenskraftig i världen. Det hävdar Industriarbetsgivarna, Teknikföretagen, IKEM Innovations- och kemiindustrierna och Gröna arbetsgivare när de presenterade industriarbetsgivarnas bud i lönerörelsen 2020 på en presskonferens idag.

– Vi har gjort en total bedömning av företagens konkurrenskraft i omvärlden och då landar vi på 1,4 procent, säger Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen.

Budet kommer även från Livsmedelsföretagen, Trä- och Möbelföretagen, Grafiska Företagen och TEKO och omfattar alla motparter på arbetsmarknaden, även Pappers.

LÄS OCKSÅ: Pappers föregriper LO – kräver lönelyft: »Utlovad bit av kakan«

Det är knappt hälften av de 3 procent som industrifacken krävde i december, men det bekymrar inte Wåhlberg:

– Vi har lyckats nå enighet de senaste 25 åren så det ska väl gå nu också, säger han.

Marie Nilsson är ordförande för IF Metall och hon är inte så förvånad.

– De har varit tydliga med att de vill sakta ner så det var ganska förväntat. Men det är alldeles för lågt helt enkelt. Det räcker inte för reallöneökningar, säger hon.

Arbetsgivarna hänvisar till avmattning i konjunkturen och höga arbetskraftskostnader i bedömningen av budet.

– Sysselsättningen faller inom industrin. Varslen ökar, tillfälligt anställda har minskat och inhyrd personal plockas bort. Inom bland annat stål- och metallindustrin har man gått ner i arbetstid på grund av avmattningen och samstämmiga indikatorer tyder på fortsatta neddragningar, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Fackföreningsrörelsen håller med om att konjunkturen mattas av, men pekar samtidigt på en annan trend:

– I företagens rapporter ser vi nu hur aktieutdelningen till ägare ökar och vi tycker det är rimligt att våra medlemmar får del av den kakan. Det ser också väldigt olika ut i olika delar av industrin, säger hon.

I mars tar opartiska ordföranden tag i förhandlingarna om lönenivån. Men det finns mycket annat att också förhandla om. Förutom reallöneökningar är avsättningar till deltidspensioner ett viktigt område för IF Metall.

– Så att människor kan gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet och orka hela vägen, säger Marie Nilsson.

LÄS OCKSÅ: Statsvetaren förklarar: Kommunal ratar LO i lönerörelsen – vad händer nu?