Mediemisstron har minskat i Sverige under 2020: »En Tegnelleffekt«

Text:

Att en stor del av informationen i media kring coronaepedemin förmedlas av experter, inte politiker, kan ha bidragit till att misstron mot media är mindre i dag än för ett år sedan.

– Det kan finnas en Tegnelleffekt. Han är en trovärdig yrkesman som man lyssnar på. Och corona var under lång tid en opolitisk fråga, där motsättningarna var låga, förklarar  Torbjörn Sjöström, vd på Novus.

I samarbete med Novus har Fokus undersökt väljarnas uppfattningar i ett antal värderingsfrågor och även deras syn på media. En undersökning med samma frågor genomfördes förra hösten av Novus och Fokus .

Mediemisstron har minskat totalt sett, men framför allt bland kvinnor, LO-väljare och storstadsbor. Den finns kvar i lika hög grad bland M- och KD-väljare, men har minskat bland SD-väljare.

S-väljarna har däremot en allt större tilltro till mediernas objektivitet jämfört med förra året, då misstron övervägde.

– Mediemisstron sjunker, men är ändå ganska hög. Fast under året har det varit stort fokus på rapporteringen om corona, som inte innehållit så mycket värderingsdimensioner, säger Torbjörn Sjöström.

– Men vi ser en polarisering även här, där misstron är stark i M och KD, vilket bidragit till en politisk polarisering kring media med ifrågasättanden av inte minst SVT.

LÄS OCKSÅ: Majoritet i ny Fokus-undersökning: Sverige är på väg åt fel håll

Torbjörn Sjöström på Novus menar att medierna bidrar till polariseringen och populismen.

Medierna fokuserar hela tiden på konflikter, och då ökar också populismen. Det är konflikten och beskrivningen av den som belönas av journalistiken.

– Det använde Donald Trump väldigt tydligt för fyra år sedan och blev vald på grund av den medielogiken. Det är heller ingen slump att de flesta som kommer till makten på en populistisk agenda, som Orbán i Ungern eller Lag och rättvisa i Polen, attackerar medier bland det första de gör och förstärker statens kontroll över dem.

Torbjörn Sjöström berättar om en gallupundersökning från 2010, som undersökningsföretaget har sett till att avpublicera från alla plattformar. Frågorna ställdes om vilken tilltro man har till demokratin.

– Högst tilltro fanns i Ryssland! Där har det politiska styret full kontroll av vilken bild som förmedlas i medierna.

Från 22 till 0 tidningar: Arbetarrörelsens stora misslyckande som medieägare