Regeringen: Nationellt register för sprängmedel

Regeringen vill ha ett nationellt tillståndsregister över de som har tillstånd att inneha sprängmedel. Inte en enda dynamitgubbe ska hamna i orätta händer, säger ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M).

Carl-Oskar Bolin och Gunnar Strömmer.

Text: Johanna Ekström / Anja Haglund / TT

Bild: Claudio Bresciani / TT

Regeringen kallade på onsdagen in berörda aktörer till ett möte om sprängningarna. Syftet är att hitta snabba åtgärder för att minska bombdåden.

– Vi befinner oss i ett väldigt allvarligt säkerhetsläge, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) efter mötet.

De kriminella nätverken använder sprängmedel som ett verktyg för att hota, skrämma och vedergälla. Det är utomordentligt allvarligt och väldigt många människor som inte har med konflikterna att göra drabbas, säger han.

Nationellt register

Polisen har tidigare pekat på att det till stor del är civilt sprängmedel från till exempel byggarbetsplatser som används till hemmagjorda bomber. Här behövs en ökad kontroll, anser regeringen. Målet är att det nationella tillståndsregistret ska vara på plats redan nästa år, enligt Bohlin.

– Vi behöver genomföra ett antal lagstiftningsändringar. Det arbetet kommer nu att forceras i regeringskansliet för att få det på plats så snart det bara går, säger han.

Regeringen ska också "i närtid" ge i uppdrag till MSB att intensifiera arbetet mellan kommuner, staten, branschen och andra aktörer för att sprängmedel inte ska hamna hos kriminella, enligt Bohlin.

Gunnar Strömmer: "Biter inte"

Gunnar Strömmer framhåller även att straffen för vapenbrott och olaglig hantering av sprängmedel kommer att dubblas i april. Det är dock något som regeringen fattat beslut om tidigare.

Sverige går mot ett rekordår i antalet sprängningar. Fram till och med den 15 september har det inträffat 124 stycken. Rekordåret 2019 var antalet 133 för hela året.

Trenden med allt fler sprängningar tog fart för flera år sedan, och lagen har skärpts tidigare. Men mer behöver göras, konstaterar Strömmer.

– Det har gett effekt men inte tillräckligt för att bita på den här grova brottsligheten, när den nu bestämmer sig för att använda sprängmedel på det sätt vi sett inte minst under det här året.

Krismöte om bombdåd

Mellan måndag och tisdag inträffade två kraftiga detonationer på olika platser i Sverige.

Dels en i Hässelby i Stockholm på måndagskvällen där tre personer skadades, dels en i Ekholmen i Linköping på tisdagsmorgonen där fasaden till ett bostadshus slets bort och en person fick föras till sjukhus.

Sverige går i år mot ett rekordår i antalet sprängningar.

Regeringen kallade på onsdagen till möte med anledning av sprängningarna.

På mötet deltog myndigheter, räddningstjänstförbund, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), branschorganisationer och fackförbund.

***