Vaccinskador var vanlig feber

Text:

Bild: TT (obs! montage!)

Sveriges Radios Ekot rapporterade på fredagsmorgonen att “nästan 150 svenskar anser sig så pass skadade av covid-19 att de kräver ersättning från Läkemedelsförsäkringen”.

Det är en sanning med modifikation.

Av de drygt 140 anmälningar som inkommit till Läkemedelsförsäkringen bygger hälften på ett missförstånd, som i sin tur orsakats av en artikel i den fackliga tidskriften Kommunalarbetaren.

Under rubriken "Vaccin mot covid-19 - det här gäller på jobbet" skriver Kommunalarbetaren en artikel i mitten av januari i år som handlar om vad som gäller på jobbet som svar på frågan “ Får jag karensavdrag om jag blir sjuk av sprutan och inte kan jobba?” att man i efterhand kan ansöka om ersättning för karensavdraget, och att “den som blir sjuk efter vaccinationen kan också själv anmäla det till Läkemedelsverket”.

Anders Hultman är vice vd och skadechef vid Läkemedelsförsäkringen som hanterar de anmälningar om skador till följd av läkemedel som inkommer. Han kallar det hela “olyckligt”.

– Vi lastar ingen för det men det är artikeln i Kommunalarbetaren som ligger bakom. I många fall har den som anmält hänvisat direkt till artikeln och i många fall tror vi det är den som ligger bakom. Vi har fått frågor till oss som tyder på det, säger Anders Hultman.

– Närmare hälften av anmälningarna är kortvariga besvär som inte kommer att utredas.

Hultman understryker att han förstår att hårt pressad vårdpersonal som behövt ta vaccin och sedan fått sjukdomssymptom som sedan gjort att de inte kunnat gå till jobbet och därmed förlorat pengar. Men någon skada är det inte fråga om.

– Om jag slet och jobbade i vården och hade fått karensavdrag och sjukavdrag, skulle jag också tycka att det var rätt och riktigt med ersättning. Men försäkringen är inte för kortare besvär, det är en försäkring för mer allvarliga skador, säger Hultman.

 Vaccineringen påbörjades under december, men Läkemedelsförsäkringen fick inga anmälningar förrän någon gång i januari.

1,3 miljoner svenskar har hittills vaccinerats, och ett 70-tal ärenden utreds nu efter avskrivningar.

Samtliga tre vaccin som erbjuds i Sverige finns representerade, men de vaccin som använts mest, Astra Zeneca och Pfizer, har fler skadeanmälningar än Modena, som använts i mindre utsträckning.

Bland anmälningarna finns alltifrån väldigt lokala besvär vid själva insticksstället av sprutan till allvarligare skador:

– Det finns en del långvariga smärttillstånd och yrsel som inte går över, det är sånt vi måste pröva om det har ett samband med vaccinationen. Vi har ett fåtal olika typer av blödningar och proppar anmälda, men ser inget mönster. Det är färre än tio som anmält det, säger Hultman.

Två dödsfall är anmälda och kommer att utredas.

– Jag kan inte gå in närmare på det eftersom det är integritetskänsligt, men vi kommer att utreda om det har med vaccinet att göra eller om det har andra orsaker. Det är ofta gamla, sjuka och sköra som fått vaccinet tidigt, men vi gör en utredning i alla ärenden, säger Anders Hultman.

Kommunalarbetaren har skrivit många artiklar om vad som gäller på jobbet i samband med vaccineringen. Fokus har varit i kontakt med Anna Körnung, chefredaktör och ansvarig utgivare för Kommunalarbetaren och berättat om de felaktiga anmälningarna till Läkemedelsförsäkringen.

Körnung säger att hon kan förstå om svaret i den aktuella artikeln upplevs otydligt, då det är två olika saker, karensdagar och anmäla skada, som det handlar om. KA kommer därför nu att förtydliga och skriva om så att det framgår att det är olika frågor det rör sig om.