Så har européernas frihet begränsats under pandemin

Text:

Bild: TT

När pandemilagen i Sverige klubbades i januari i år gavs regeringen möjlighet att förbjuda sammankomster på allmänna platser. Oppositionen krävde att alla förbud som tas med hänvisning till lagen ska prövas av riksdagen inom en vecka efter regeringens beslut, men likväl är begränsningarna av grundläggande fri- och rättigheter i Sverige historiska.

Både mötesfriheten och näringsfriheten har begränsats av pandemilagen, först fick man bara vara 50 i en allmän sammankomst och senare sänktes siffran till 8. Restauranger och barer förbjöds att servera alkohol efter en viss tid på kvällen, och antalet personer vid samma bord begränsades, vilket i praktiken stängde verksamheter runt om i hela Sverige.

Trots att Norge har jämförelsevis låga dödstal har landet haft mycket omfattande restriktioner på plats. Premiärminister Erna Solberg utreds just nu av polis efter att hon brutit mot restriktionerna genom att ha en middag i en stuga med för många deltagare på plats.

I början av mars prövades några av re­striktionerna i norsk rätt efter att norska stugägare med fastigheter i Sverige stämt staten för dess begränsningar av den fria rörligheten och rätten till familje- och hemliv. Stugägarna fick rätt i tingsrätten. Den norska staten har nu överklagat domen till hovrätten.

Sveriges grundlag gör att vi inte kan ha lika omfattande åtgärder mot smittan som andra länder. Rörelsefriheten är skyddad av grundlagen och beslut om isolering och karantän kan enligt lag bara tas av myndigheter och smittskyddsläkare, inte av politiker. Pandemilagen ger visserligen regeringen ökade möjligheter att begränsa antalet besökare på gallerior och att stänga gym och andra näringsverksamheter, men man har fortfarande inte rätt att införa utegångsförbud.

Så ser det inte ut i Italien. Efter 102 000 döda på ett år och den värsta ekonomiska krisen sedan andra världskriget har landet infört mycket stränga restriktioner. I början av mars i år meddelade premiärminister Mario Draghi att det i två tredjedelar av landet är förbjudet att lämna sitt hem om man inte är på väg till arbetet, till sjukhuset eller har en nödsituation. Alla skolor är stängda och om man rör sig utomhus utan ett giltigt skäl kan man bötfällas av polis.

Nu inför även Finland kraftiga inskränkningar i rörelsefriheten. Landets regering begränsar rätten för invånare i Helsingforsregionen och Åbo att fritt lämna sin bostad. Lagen gäller från påsk och tre veckor framåt.

– Det handlar ändå om att begränsa människors grundläggande rättigheter, så lagförslaget måste vara välmotiverat, sa statsminister Sanna Marin (SDP) på en presskonferens där förslaget presenterades.

I England protesterade tusentals personer på gatorna efter att det brittiska parlamentet antagit ett nytt lagförslag som gav polisen större rätt att begränsa demonstrationer. Några gick till attack mot polisen och en handfull polismän skadades.

Men trots de omfattande restriktionerna och ingreppen i demokratiska rättigheter säger forskare att de fullfjädrade demokratierna varit förhållandevis ansvarsfulla med sina restriktioner. De flesta restriktionerna har bortre tidsgränser och varken yttrandefriheten eller rätten till fri information har begränsats.

Spanien har fått viss kritik för att man inte har någon bortre tidsgräns för sina lokala restriktioner. Frankrike har kritiserats för att premiärministern har rätt att ta beslut om begränsningar av rörelsefriheten. Det har varit demonstrationer i båda länderna.

***

Så ser restriktionerna ut

Sverige: Mötesbegränsning, näringsfrihet påverkad av restriktioner mot vissa branscher.

Norge: Mötesbegränsning, utredning om utegångsförbud, begränsningar av fria rörligheten. Näringsfrihet påverkad av nedstängningar i flera regioner.

Finland: Mötesbegränsning, utegångsförbud i vissa regioner, näringsfrihet påverkad genom stängning av restaurang- och barverksamhet.

Frankrike: Utegångsförbud, mötesbegränsningar, förbud mot stora demonstrationer.

Spanien: Restriktioner mot fri rörlighet, mötesfrihet, utegångsförbud, näringsfriheten påverkad.

Italien: Restriktioner mot fri rörlighet, mötesfrihet, utegångsförbud, näringsfriheten påverkad.

Slovenien: Restriktioner mot fri rörlighet, mötesfrihet, utegångsförbud, näringsfriheten påverkad.

Ungern: Restriktioner mot fri rörlighet, mötesfrihet, utegångsförbud, näringsfriheten påverkad, förbud mot »falsk information« om viruset.

LÄS OCKSÅ: Död eller demokrati?