MP: Vi hinner inte upphandla ett nytt system till 2019

Text: Daniel Helldén

Bild: Malin Hoelstad/SvD/TT

Miljöpartiet vill att Stockholm ska bli en ledande cykelstad. Förra mandatperioden investerade vi en miljard kronor i cykelinfrastruktur, och vi kommer nu att investera ytterligare en miljard under de kommande fyra åren. Vi har skapat smidiga pendelstråk från ytterstad och närförort in mot staden och vi har tagit viktiga steg för att separera gång och cykel, vilket ökar trafiksäkerheten och ökar framkomligheten för både gående och cyklister.

En viktig del av cykelinfrastrukturen är stadens lånecyklar. Under tolv år har Clear Channel genom reklamfinansierad verksamhet drivit lånecyklarna, och samarbetet har fungerat väl. Lånecyklarna har varit uppskattat av stockholmarna och ligger i linje med stadens höga ambitioner om hållbart resande och ökat cyklande.

Avtalet löper dock ut den 31 oktober och att förlänga det bedöms strida mot lagstiftningen. Avtalet har inte enbart berört lånecyklarna, utan även gett Clear Channel tillgång till ett stort antal reklamytor – något som gör att det även finns ett kommersiellt intresse hos Clear Channel att förlänga avtalet.

Vi hade naturligtvis önskat att den upphandling som staden genomfört redan skulle vara på plats och erbjuda Stockholm 5 000 eldrivna lånecyklar. Upphandlingen har överklagats bland annat av Clear Channels samarbetspartner Marfina vilket har lett till ett domstolsbeslut som säger att upphandlingen tyvärr behöver göras om. Stadens förslag på ett avtal på sju år med en möjlig förlängning på tre år godkändes inte då domstolen ansåg det mer rimligt med ett avtal på mellan fem och sju år.

Beslutet gör att Stockholms stad inte hinner upphandla ett nytt system till 2019. Clear Channel vill att vi förlänger avtalet ytterligare en gång med dem, men ett nytt avtal hade med säkerhet blivit föremål för en rättsprövning. Förlängs avtalet riskerar staden böter för otillåten upphandling. Det blir i så fall en kostnad som belastar Stockholms skattebetalare.

En otillåten förlängning skulle dessutom innebära att systemet behöver tas ner omedelbart vilket kan ske mitt under säsongen. Då skulle vi få en situation där de som har köpt säsongskort plötsligt står utan den tjänst de har betalt för.

Vi hade önskat att ett nytt lånecykelsystem redan hade funnits på plats, men vi rår inte över den lagstiftning som finns och de begränsningar som detta medför. Därför fortsätter vi arbetet med att få ett nytt system på plats så fort som möjligt.

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad

Läs debattartikeln »Miljöpartiet, låt Stockholm behålla sina cyklar« här. 

Slutreplik 

Nu monteras cykelställen ner och Citybikes lånecyklar forslas bort efter tolv år och mer än 700 000 resor bara i år. Helldéns motivering att ett förlängt avtal med CityBikes »bedöms strida mot lagstiftningen« tillbakavisas av ledande juridisk expertis, vilket gör det extra synd att staden inte begärde en oberoende tredjepartsbedömning.

Därmed blir det extra viktigt att de blågröna i övrigt höjer ambitionerna på lånecykelområdet:

- Skriv avtal med leverantörerna för bättre skötsel och en bättre samordning av de lånesystem som trots allt finns, för sparkcyklar och annat.

- Samordna lånetjänster för en bättre mobilitetskedja; låt lånecyklar, kickbikes, elbilar och SL:s kollektivtrafik hänga ihop.

- Förbättra framkomligheten och informationen för mindre vana cyklister, som kanske inte hittar i staden.

Hedén »vill att Stockholm ska bli en ledande cykelstad«. Det är befriande att han så tydligt slår fast att Stockholm inte är det än. Men om alla goda krafter samverkar med resenärens behov i fokus kan Stockholm absolut bli det, till stor nytta för klimatet, luftkvaliteten och folkhälsan.

Anna Lindén

Beteendeansvarig, 2030-sekretariatet

Mattias Goldmann

VD, tankesmedjan Fores