”Lika bra att vara först när skutan ska vändas”

Text:

Toppbild: Unsplash

Toppbild: Unsplash

Jag självcensurerar mig vid våra parmiddagar. Jag orkar snart inte mer. Vad ska jag göra?

David Eberhard svarar:

Historikern och författaren Lars Trägårdh skrev 2006 tillsammans med journalisten Henrik Berggren boken Är svensken människa. De försöker förklara många till synes obegripliga fenomen i den svenska folksjälen. I en kultur där de enskilda individerna historiskt sett har levt långt ifrån varandra och därmed, för sitt uppehälle, varit beroende av goda relationer med de närmaste grannarna, vinner man på att komma överens och inte argumentera i onödan. Det finns ingen annan att vända sig till om väder och vind skulle göra att det blir torka eller någon annan naturkatastrof ställer till det för en. Detta har skapat en konsensuskultur som visat sig synnerligen framgångsrik. Det är – såväl för individen som kollektivet – bättre att komma överens än att bråka. Man löser inte konflikter med revolution utan vid förhandlingsbordet.

Avarten av en sådan kultur är dock den inbyggda konflikträdslan. I mer konflikt-sökande länder är man av tradition stolt över beskrivningar av sin egen folksjäl i stil med deviser som om du träffar två fransmän som diskuterar en fråga, har de alltid tre åsikter att bråka om. 

Om du kritiserar det rådande narrativet i en konsensuskultur riskerar du emellertid utfrysning, så med den ökande polariseringen i debatten är det inte märkligt att du självcensurerar dig. 

Men kanske kan man skönja en ljusning på ditt dilemma. Ju tätare vi bor tillsammans, desto mer konfliktytor uppkommer. På sikt kommer kanske kulturen att förändras. Så varför inte säga vad du tycker? Lika bra att vara först när skutan ska vändas. De som inte gillar det du säger, kanske ber dig att fara åt helvete. Det är kanske inte det värsta som kan hända. Det kanske är värre om de ber dig komma tillbaka en gång till.

David Eberhard är psykiater och bland annat författare till boken ”I trygghetsnarkomanernas land”. Varannan vecka ger han livsråd till Fokus läsare.

Har du en fråga till Doktor David? Mejla till: [email protected]

***

Text:

Toppbild: Unsplash