Här tillverkas hjälpmedlet de mest sjuka behöver för att överleva covid-19

Text:

Bild: TT

Det är en kort promenad mellan Karolinska sjukhuset och medicinteknikföretaget Getinge i Solna. Detta sjukhus, liksom många andra runt om i världen, har stort behov av just den produkt som tillverkas här på Röntgenvägen.

– Vi är bland de världsledande på respiratorer, säger Carl-Fredrik Paléus, klubb­ordförande för Unionen och kliniker på marknadsavdelningen.

Runt 500 personer arbetar vanligtvis i lokalerna i Solna, men av smittoskäl arbetar numera tjänstemän liksom Carl-Fredrik Paléus hemifrån. Kvar är ett 100-tal arbetare som slutmonterar respiratorer. Efterfrågan är enorm.

Patienter som intensivvårdas för covid-19 behöver oftast andningshjälp för att överleva. Till deras luftvägar kopplas en respirator (även kallat ventilator) som syresätter blodet, pressar in luft i lungorna och släpper ut luft; som en extra lunga.

Iran, Kina och Italien är tre länder som överväldigats av coronakrisen och som i skrivande stund har över 800 000 bekräftade fall. Vården i dessa länder har visat sig sakna tillräckligt antal respiratorer, vilket drivit fram en kapplöpning hos många andra om att snabbt köpa in fler. Efterfrågan överstiger det tillgängliga utbudet i världen just nu. Att många förmögna privatpersoner köpt på sig respirator har inte heller hjälpt till.

Alternativen är få: de ledande internationella aktörerna är tyska Drägerwerk, schweiziska Hamilton medical (tillhörande en amerikansk koncern) och så denna verksamhet i Solna, som förr tillhörde ett tyskt bolag grundat 1838 men förvärvades av Getinge år 2000.

Fjolåret var något av ett rekordår: hela koncernen omsatte 26,6 miljarder kronor. Tio procent av intäkterna kom från affärsområdet Clinical care.

– Vi tillverkade strax över 10 000 respiratorer, säger Anna Dreyfert, vice klubbordförande för tjänstemannafacket Unionen.

Nyligen höjde Getinge sitt produktionsmål för 2020. Planen är att tillverka 16 000 enheter, 6 000 fler än i fjol. Carl-Fredrik Paléus konstaterar att en del av planerna som kommunicerats ännu är föremål för diskussion och därför inte integrerats i verksamheten.

– Målet är att vi ska få upp produk­tionen. Planen är att vi också ska ta in permitterad personal från Scania – men det finns inget skrivet avtal ännu och vi har kon­takter med andra företag också, säger han.

I dagsläget arbetar ett dagskift, men inom kort ska det ersättas av tvåskift, ett förmiddags- och ett eftermiddagsskift.

– Det tar lite tid och innebär en stor förändring på flera håll, säger Carl-Fredrik Paléus.

If Metalls klubbordförande Charlotta Gebele uppger att en växling till tvåskift måste ske med två veckors varsel.

Det är inte ovanligt att man hyr in ytterligare personal via bemanningsföretag. Även om man inte haft två skift tidigare är det inte ovanligt med tempoförändringar i produktionen.

– Vi brukar ha mycket att göra på hösten och då brukar vi ta in personal för den toppen, säger Charlotta Gebele, som till vardags är operatör. Men nu har vi redan en topp, därför har vi tagit in bemanningspersonal.

LÄS OCKSÅ: Läkemedel mot covid-19 ska testas på svenskar

En respirator består av ett par tusen komponenter. Allt från ventiler, flödes­sensorer, syresensorer, batterier och säkerhetsklassad elektronik. Enheterna köps in från olika leverantörer och vissa komponenter levereras sammanbyggda. En utmaning är att tillverkningen är småskalig jämfört med andra stora industriföretag, som köper in samma delar.

– Svenska företag har ofta samma underleverantörer, så det kan bli utmanande. Om Volvo vill lägga en order på en miljon enheter, då kan det blir att de prioriteras framför oss som bara vill ha 1 000, säger Charlotta Gebele.

Medicinteknikföretag har hårdare re­gleringar, krav och kontroller att förhålla sig till. Det minskar också utbudet av antalet möjliga underleverantörer. För att försäkra sig om fortsatta leveranser av komponenter har Getinge skickat personal för att bistå underleverantörer i deras arbete. Affärsområdeschefen Elin Frostehav har tidigare gjort klart att stor fokus läggs på att identifiera och hitta flaskhalsar redan innan de uppstår.

Än så länge finns inte brist på komponenter, enligt Charlotta Gebele.

– I höstas var det en större materialbrist än vad det är just nu, säger hon.

Till skillnad från många andra tillverkningsföretag har Getinge valt att behålla produktionen i Solna. Någon utlandsflytt har inte diskuteras under årens lopp

– Det har jag aldrig hört talas om, säger Charlotta Gebele, som jobbat i huset sedan 1994.

Konkurrenten Hamilton i Schweiz har aviserat en fördubblad tillverkning, till 500 enheter i veckan (26 000 i årstakt). Bolagets vd har dock varnat för att det förr eller senare lär uppstå problem bland underleverantörer.

Stater har också ingripit. Storbritannien och USA har uppmanat biltillverkare att börja tillverka respiratorer. Den tyska regeringen har lagt en order om 10 000 respiratorer. Även svenska staten, via Socialstyrelsen, har av Getinge beställt 200.

– Vi tyckte 10 000 enheter var väldigt mycket, säger Gebele, och tillägger att det nog kan bli tufft att tillverka ytterligare 60 procent.

– Men det går alltid, man måste ha ett mål!

***

Fakta: Getinge

Medicintekniskt bolag grundat 1904, med huvudkontor i Göteborg och över 10 000 anställda runt om i världen. Verksamhet i närmare 40 länder. Börsnoterat sedan 1993.

Omsättning 2019: 26,6 miljarder kronor.

Ägare: Största ägare är finansmannen Carl Bennet med 20 procent av aktiekapitalet och 50,1 procent av rösterna.

LÄS OCKSÅ: Frågor & svar: Det här vet vi om coronaviruset (covid-19)

***

FAKTA: Coronavirus eller covid-19?

Det finns ett stort antal virus som betecknas som coronavirus. Det som är aktuellt är det som upptäcktes i Kina i slutet av 2019, och vars namn är SARS-CoV-2. I allmänhet har vi de första månaderna talat om coronaviruset. Men sjukdomen som själva viruset ger upphov till har fått det officiella namnet covid-19, enligt beslut av världshälsoorganisationen WHO. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.