Så förstör ”noll covid”-politiken Kinas ekonomi

Kinas nolltolerans mot coronaviruset får allvarliga konsekvenser för ekonomin – och för människors vardag. Risken är att kinesernas tålamod tar slut.

Text:

Bild: AP

Signalen från Kinas premiärminister Li Keqiang till landets rikaste regioner i veckan var tydlig: ni måste väcka liv i den tröga ekonomin. Li Keqiang efterlyste en ”känsla av brådska” hos de ansvariga att sporra den ekonomiska återhämtningen, och kanske med rätta. Bara någon dag tidigare kom siffror som visade att tillväxten under årets andra kvartal kraftigt missade förväntningarna.

Låg konsumtion och fallande bopriser fick tillväxten för kvartalet att öka med endast 0,4 procent totalt. Detaljhandeln växte med 2,7 procent jämfört med ett år tidigare, men analytiker hade förväntat sig en tillväxt på 5 procent. Även industriproduktionen blev en besvikelse, med en tillväxt på 3,8 procent istället för förutspådda 4,6 procent.

Den kinesiska ledningens tillväxtmål för BNP på 5,5 procent i år verkar nu allt mer avlägset. Anledningen till att ekonomin går på sparlåga heter ”noll covid”-politik, det vill säga de hårda metoder som används för att stävja coronavirusets spridning i landet. Flera större städer, däribland det finansiella och industriella navet Shanghai, stängdes helt eller delvis ner under perioden. Människor har låsts in i sina hem för att undvika smittspridning, och tusentals kineser har fastnat på semesterorter efter att enstaka covidfall upptäckts. I Shanghai utbröt nyligen panik på ett Ikea-varuhus efter att myndigheterna spårat en covidsmittad person dit, och människor rusade mot utgångarna för att undvika att bli inlåsta.

Kina offrar ekonomin för coronapolitiken

Den drakoniska behandlingen gör det svårt för kineser att gå till jobbet och lägger sordin på köpviljan. Missnöjet pyr nu bland befolkningen och hos medlemmar i Kommunistpartiet, menar Frédéric Cho, Kinakännare och vice ordförande i Sweden-China Trade Council. Särskilt eftersom nolltoleransen mot covid fått ekonomin att halta.

– Inom befolkningen är det många som är genomtrötta på det hela. Men även inom partiet. Ekonomin är så viktig för att hålla samhället igång, och hålla folk nöjda.

I början lovordades den kinesiska taktiken att stänga ner städer för att bekämpa coronaviruset. Med ekonomin i beaktning, hur effektiv har taktiken varit?

– Den har varit effektiv att hålla covid-spridningen i schack. Men det ekonomiska priset blir allt högre ju längre man fortsätter. Insikten finns att priset är så högt att det krävs en kursändring. 

Inte råd att invadera Taiwan

Nyligen utlöste den amerikanska talmannen Nancy Pelosis besök i Taiwan en internationell kris mellan USA och Kina. Som svar på besöket genomförde Kina militärövningar i Taiwansundet, vilket väckte farhågor om att en invasion av ön var nära förestående. Enligt internationella bedömare lägger dock ”noll covid”-politiken krokben för eventuella kinesiska planer på att invadera Taiwan. Man har helt enkelt inte råd att genomföra en storskalig militär operation i närtid. Frédéric Cho betonar att han inte tycker sig se några tecken på att Kina har ambitionen att ta över Taiwan militärt just nu, men medger att nolltoleransen mot covid överlag lägger en våt filt över landets handlingsutrymme utomlands.

– Man kan fråga sig, hur mycket kommer Kina ha råd med under de kommande åren? Till exempel att vara stor långivare internationellt med Nya Sidenvägen-projektet. De har färre ekonomiska resurser att förfoga över. Då blir det viktigt att möte de inhemska ekonomiska utmaningarna som första prioritet.

"Det finns en gräns för det kinesiska tålamodet"

I höst väntar Kommunistpartiets partikongress och med allra största sannolikhet en tredje mandatperiod för president Xi Jinping. Eventuellt kan lättnader i nolltoleransen presenteras då. Men övergången lär inte bli dramatisk utan ske under en övergångsperiod, tror Frédéric Cho. I Kina är uppemot 90 procent av befolkningen vaccinerad mot coronaviruset. Andelen vaccinerade är dock betydligt lägre bland landets äldre. För att Kina ska kunna tumma på ”noll covid”-politiken krävs en vaccinationskampanj bland de äldre, men också en kommunikationskampanj hos allmänheten. Stigmat kring att insjukna i coronaviruset är stort.

– Det krävs en stor pedagogisk uppgift. Redan nu är det ett problem att de kineser som har haft covid känner sig diskriminerade i arbetslivet. De har svårt att få jobb eller hålla sina jobb. Det kommer krävas en ordentlig kommunikationsstrategi.

Hur länge kan man hålla i nolltoleransen?

– Oerhört svårt att gissa när lättnader kan ske, men i bästa fall att de börjar under nästa år. Men då är vi inne på fjärde året med ”noll covid”-politik. Det finns en gräns för det kinesiska tålamodet.