»De i Rosengård känner sig lurade«

Text: Nina Brevinge

Bild: Scanpix

Mötet skulle handla om grov organiserad brottslighet och du tog upp ebo-lagen (asylsökandes rätt att välja bostadsort), varför då?

– Migrationsministern Tobias Billström skulle egentligen komma men han kunde inte. När jag tog upp frågan ändå sa Beatrice Ask att det här inte var hennes område. Frågan blev inte relevant i det här sammanhanget.

Men du tog ändå upp den? 

– Grogrunden till kriminalitet skapas i segregerade områden och ebo är den reform som enskilt skapat mest segregation i samhället. Det var en oförutsedd bieffekt. När jag har talat med männi-skor ute i Rosengård berättar de för mig att de lockats in av skumma fastighetsägare och att de hellre hade stannat på flyktingförläggningen. De känner sig lurade.

Eftersom du tog upp ebo och frågan om övervakningskameror i brevet till regeringen ville inte vänstern och miljöpartiet skriva på. Var det inte viktigt?

– Det som är viktigt är att vi som skrev under representerade en bred majoritet. Nu ville inte vänsterpartiet och miljöpartiet skriva på. Jag var tydlig med att inget enskilt parti skulle kunna komma och förhandla om innehållet.

Varför det?

– Om jag förhandlat om den frågan kanske inte allianspartierna hade skrivit på brevet och dessutom hade polisen blivit besviken. De ville diskutera frågan om ebo. Sedan lovade jag i och för sig v och mp att de skulle få titta på brevet innan men det hanns inte med.

Den danska polischefen deltog på mötet och berättade att den danska polisen satt upp övervakningskameror på Ströget, men att detta inte gett någon effekt för att bekämpa brottsligheten.

– Riktigt så sa han inte. Han sa att när folk är fulla bryr de sig inte om övervakningskamerorna och slår ner folk ändå. Men de kan fortfarande gripa personen i efterhand.