»Det handlar om miljonbelopp«

Text:

Bild: Brå

– Det är ovanligt men kan orsaka stor skada. Vi har sett hur förundersökningar fått lägga ned till följd av läckor och felaktiga utbetalningar som rör miljonbelopp. För myndighetspersoner som har  samarbetat med kriminella och upptäcks är dessutom karriären förstörd.

Vilka yrkesgrupper är mest utsatta för påverkare utifrån?

– Personer som jobbar nära den kriminella miljön, kriminalvårdare och anställda inom operativa myndigheter som knyter till sig uppgiftslämnare. Myndighetspersonal ställs ofta inför svåra situationer. De lär känna personer och det kan hända att de kommer för nära. Många berättar att det är svårt att sätta fingret på när de har hamnat på fel sida av gränsen.

Vad kan kriminella påverkare dra för nytta av en insider på en myndighet?

– Det vanligaste är att de får tillgång till information, exempelvis att en polis berättar när det ska ske ett tillslag på en viss adress. Men det handlar även om en passivitet där myndighetspersonen underlåter att agera, och det är svårt för myndigheterna att upptäcka.

Och vad får insidern i utbyte?

– Dels mutor eller att man delar på bytet, men också vänskapskorruption i ordets vidaste bemärkelse. Det påverkaren ber insidern om kräver ofta en nära vänskaplig relation.

Hur kan myndigheterna motverka den här typen av korruption?

– Det är viktigt att hitta fallen innan det gått för långt genom att ha en pågående dialog på arbetsplatsen. Många myndigheter har bra riktlinjer men för en handläggare som sitter i skarpt läge med en karismatisk person är det inte så lätt att värja sig. De måste också jobba gemensamt för att få större underlag och erfarenhet kring riskerna.

Fakta | Fem frågor

I rapporten »Korruption i Myndighetssverige«,  kartlägger Brottsförebyggande rådet insiderbrott. Samtidigt pågår rättegången i Sveriges största muthärva någonsin, som handlar om mutor i byggsektorn, bland annat i samband med bygget av ett nytt häkte. Huvudmisstänkt är en före detta fastighetschef inom Kriminalvården.