Allt fler effektiva covidläkemedel – men vem ska betala för det i Sverige?

Text: Ebba Blume

Bild: TT

Det antivirala läkemedlet Remdesivir har visat sig kunna påskynda tillfrisknandet hos personer med covid-19, inte bara för president Donald Trump. Läkemedlet, som egentligen framställdes mot ebola, men misslyckades mot den sjukdomen, har visat sig hämma virus från att föröka sig i kroppen. Medlet, som måste ges via injektioner, har effekt för patienter med lunginflammation orsakad av covid-19, och som under kort tid behöver syrgas, men används däremot inte för patienter i intensivvård, och har botande effekt just när det gäller sjukdomen, men mindre uttalad effekt på just dödligheten.

EMA (European Medicines Agency) godkände remdesivir som läkemedel mot covid-19 först i juli i år; men innan dess användes läkemedlet inom ramen för klinisk prövning och som beredskapsläkemedel. Läkemedelsbolaget bakom medicinen; Gilead Sciences, är medveten om att läkemedlet är eftertraktat; de har fastställt priset för en fem dagars kur till 2340 dollar, medan produktionskostnaden uppskattas till omkring 5 dollar per kur. En dos remdesivir kostar nu 349 euro, enligt Maria State, enhetschef och läkemedelsansvarig på Socialstyrelsen.

Vissa läkare har befarat att sjukvårdssystemet i olika länder riskerar att utarmas ekonomiskt av detta pris, medan Gilead kontrar med att de måste få utdelning för sina investeringar, och att priset återspeglar de besparingar som sjukvården som får tillgång till det kan göra när det gäller behandlingstid.

LÄS OCKSÅ: Svenska vaccinforskaren: Då finns ett coronavaccin redo att köpa för alla

Enligt Maria State, som har kontinuerligt kontakt med regionerna, är tillgången på remdesivir för närvarande god i Sverige.

Just nu är antalet som vårdas för covid-19 i Sverige heller inte särskilt högt; drygt 150 covidpatienter vårdas för närvarande i landets slutenvård, varav drygt ett 20-tal på intensivvårdsavdelning.

Frågan är dock vilka patienter som får tillgång till medicinen om fler insjuknar och lagren tryter?

När antalet sjuka var som högst i våras var läkemedlet ännu inte godkänt, och gavs endast inom kliniska studier och utifrån direkta förfrågningar från regioner till läkemedelsbolag, något som Fokus rapporterade om i våras.

Det remdesivir som Sverige och andra länder nu har tillgång till, har man till stor del fått inom ramen för akuta inköp, så att enskilda länder har sluppit betala; dessa tilldelningar har bekostats av EU:s budget.

Nu har en process dock dragit igång inför en ny upphandling, där varje land måste teckna ett lokalt avtal med Gilead, berättar Maria State för Fokus.

Vem kommer då att få betala för läkemedlet, staten eller regionerna?

- Dialogen om det lokala avtalet mellan Gilead och Sverige och om vem som ska bli den avtalstecknande parten förs just nu mellan Socialdepartementet, Socialstyrelsen och regionerna, säger Maria State.

Men för att motverka ojämn tillgång till läkemedlet regionerna emellan kan regionerna söka särskilt statsbidrag för sina kostnader för covid-19-vården. Än så länge finns pengar kvar där, tillägger hon.

Remdesivir anses vara de bäst undersökta covid-läkemedlet hittills, men är långtifrån det enda som har effekt mot sjukdomen.

Av de omkring fem procent coronapatienter som blir allvarligt sjuka kan viruset skapa en så kraftig reaktion i immunförsvaret att det går överstyr, överreagerar, vilket kan leda till andningsbesvär och kollaps av organ.

Om viruset lyckats sprida sig och skapa en alltför kraftig reaktion i immunförsvaret, finns det immundämpande läkemedlet Dexametason, som tillhör gruppen kortisonläkemedel. Det påverkar immunförsvaret genom att dämpa inflammationen i kroppen.  I juni i år började läkemedlet efter att ha visat positivt resultat i studier att användas för svårt sjuka covid-patienter i Storbritannien. Det visade sig att dödligheten minskade med drygt en tredjedel för patienter som vårdades i respirator och med en femtedel för dem som vårdades med syrgas.

I Sverige får dexametason redan användas i behandling av patienter med covid-19, och än så länge finns inga tecken på att läkemedlet håller på att ta slut; inga restnoteringar finns på medlet, enligt Läkemedelsverket.

Även ett immunförsvars-dämpande läkemedel mot reumatism testas just nu mot covid-19, bland annat i en studie på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Läkemedel mot reumatism har redan använts för covid-19-patienter i bland annat Kina och Spanien.

Nära 3000 ännu icke godkända behandlingar mot covid-19 testas nu i kliniska prövningar runtom i världen.

LÄS OCKSÅ: Här är företaget som spås bli först med ett godkänt coronavaccin