Därför kan dödstalen kring covid-19 bedra: »Riskerna är sannolikt övervärderade«

Text:

Bild: TT

I Sverige har epidemiologen Måns Rosén stått på barrikaderna för att fler perspektiv måste höras än det om smittspridningen.

– Vi vet inte ännu hur stora riskerna är. Sannolikt är de övervärderade eftersom vi inte känner till hur många som smittats.

Den relativa överrisken att dö är 63 procent högre om man är arbetslös jämfört med om man inte är det, mässar Måns Rosén. Han kräver sans och balans när det handlar om åtgärderna mot smittspridningen.

Argumenten har framför allt hörts från ekonomer som vill låta hjulen rulla. Men Måns Rosén är inte ekonom. Han är tidigare adjungerade professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap. Tidigare har han både varit chef för epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen och regeringens särskilde utredare om högspecialiserad vård.

Ingen duvunge, alltså.

Måns Rosén tycker såklart att smittan måste begränsas. Men han menar att det blir problem om man enbart titta på smittspridningen. Det här är ingen kritik mot Folkhälsomyndigheten, säger han. Tvärtom. De har varit balanserade i sina åtgärder. Det är andra länders strategier och de högljudda rösterna om en totalt nedstängning som han inte tycker om. De har funnits från politiskt håll, men också från andra inom forskarsamhället.

– Vi vet inte ännu hur stora riskerna är. Sannolikt är de övervärderade eftersom vi inte känner till hur många som smittats, säger han och fortsätter:

– Det har gjort massasimuleringsmodeller om vilka åtgärder som har effekter på spridningen men inte modeller som påverkar arbetslöshet och för tidig död.

LÄS OCKSÅ: Regeringen spår: 9 procent arbetslöshet i år 

För faktum är att ingen fortfarande vet precis hur dödligt viruset är. I Tyskland har bara en halv procent av alla konstaterat coronasmittade dött. I Sydkorea ligger samma siffra på 1,5 procent medan den i Iran ligger på över 7 procent. Italien är värst i klassen. Där har närmare 10 procent av alla konstaterat smittade avlidit. Skälen till de varierande siffrorna är flera. I Italien överbelastas sjukvården och dessutom är befolkningen både ålderstigen och har många bakomliggande sjukdomar. Det är den gruppen som drabbas hårdast av viruset.

Testerna som i nuläget finns för att hitta smittan visar nämligen bara aktiva infektioner, inte om man tidigare burit på viruset. Många kan alltså ha varit smittade utan att det upptäckts.

– Det är uppenbart inte ofarligt. Men en del som dött i covid-19 har sannolikt en annan underliggande dödsorsak än viruset, säger Måns Rosén.

Debatten om vad som är rimliga åtgärder har förts både i Sverige och internationellt. Men den är svår att föra, eftersom ingen fortfarande vet exakt hur farligt viruset är. Alla är överens om att smittan borde begränsas, i stället diskuterar man omfattningen av åtgärderna. Andra länder har stängt ner i stort sett allt. Sverige och Storbritannien höll mycket öppet, men Storbritannien ändrade strategi och införde utegångsförbud.

Det var en rapport från Imperial collage som låg bakom strategibytet, men inte heller den väger in andra folkhälsokonsekvenser än smittspridningen.

– Jag skrev till en författarna om varför de inte byggt in det, men jag har inte fått svar ännu. De har väl lite annat att göra just nu, säger Måns Rosén.

I Storbritannien går debatten åt ett liknande håll. Patologprofessorn John Lee, tidigare verksam vid Hull York Medical School, skriver i The Spectator att både testningsförfarandet och strategin gör det svårt att överblicka sjukdomens omfattning och dödlighet. Nu registreras dödsfall där patienten dör av cancer men med covid-19 i kroppen som ett dödsfall orsakat av corona.

Det här, menar John Lee, gör att siffrorna blir än mer svåra att förhålla sig till och därmed fungerar som en skakig grund för samhällsomstörtande karantänregler. I stället bör myndigheterna hålla koll på ökande antal totala dödsfall för att se hur farlig smittan är, argumenterar John Lee.

”Men det finns ett annat problem också: hur dödsfall registreras. Om någon dör av en respiratorisk sjukdom i Storbritannien registreras i vanliga fall inte den specifika orsaken till infektionen så länge inte sjukdomen är en ovanlig anmälningspliktig sjukdom”, skriver han och fortsätter:

”Det kan se ut som att covid-19 är mycket dödligare än influensan enbart på grund av hur dödsfall registreras”, skriver han.

Internationellt har jämförelser med de vanliga influenserna gjorts. Den smittan sprider sig årligen över världen och uppskattningar från WHO säger att mellan 290 000 och 600 000 människor dör varje år. De flesta är äldre och har bakomliggande sjukdomar. Även Måns Rosén har dragit jämförelser med flunsan; cirka 200 personer dör under en influensasäsong i Sverige, men det orsakar inte samma ramaskri. Corona är sannolikt mer smittsamt, men inte nödvändigtvis farligare för den som smittas. WHO beräknar att dödligheten ligger på mellan 1-2 procent, men det är fortfarande en uppskattning.

Alla länder mäter olika och testar olika grupper, vilket gör att internationella jämförelser blir missvisande. Det gäller sannolikt också antalet friskförklarade patienter. John Hopkins University sammanställer all data om smittade, döda och friskförklarade i covid-19. Enligt deras siffror har 110 personer dött i Sverige (i skrivande stund), 16 personer har återhämtat sig och 3 700 är bekräftat sjuka. Det skulle innebära att 3 574 personer fortfarande ligger sjuka.

Den siffran tror Måns Rosén sannolikt är högre och att antalet smittade har underskattats, vilket i sin tur skulle betyda en något lägre procentuell dödlighet.

– Utvärderingarna om ett år kommer att bli väldigt spännande, säger Måns Rosén.

Totalt i världen har 152 314 personer hittills friskförklarats. 34 041 personer konstaterat smittade har avlidit.

LÄS OCKSÅ: Stödpaketet från regeringen för att klara coronakrisen

LÄS OCKSÅ: Frågor & svar: Det här vet vi om coronaviruset (covid-19)

***

FAKTA: Coronavirus eller covid-19?

Det finns ett stort antal virus som betecknas som coronavirus. Det som är aktuellt är det som upptäcktes i Kina i slutet av 2019, och vars namn är SARS-CoV-2. I allmänhet har vi de första månaderna talat om coronaviruset. Men sjukdomen som själva viruset ger upphov till har fått det officiella namnet covid-19, enligt beslut av världshälsoorganisationen WHO. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.