»Det är alltid någon som kommer i kläm«

Text: Johan Anderberg

Bild: Scanpix

– I praktiken är det samma sak som händer vid en lagändring. Då är det alltid några som kommer i kläm för att de begått brott på fel sida av ett datum.

Däremot har hon förståelse för att de stora svängningarna i narkotikastraffen har skapat stor diskussion bland jurister och allmänhet.

– Det är klart att det inte känns bra. När något sådant här händer kan det uppfattas som orättvist och skapa mycket oro.

Hur tolkar du uppgifterna om att källor som Wikipedia har legat till grund för farlighetsbedömningar av olika substanser?

– Rakt av så skulle jag självklart säga att Wikipedia inte är en källa som platsar i en domstol. Framför allt för att det inte går att kontrollera. Men man måste bedöma varje enskilt fall; vi har fri bevisning i svenska domstolar och jag kan inte sopa ut någonting kategoriskt. Samtidigt är det ju ingenting man kan luta sig mot i en avhandling, och, skulle jag säga, inte heller i en domstol. Och om det visar sig att en farlighetsbedömning varit fel kan det nog vara skäl för resning.

Kommer du att vara delaktig i besluten om nåd i de här fallen?

– Nej. Om nu personer har sökt nåd kommer regeringen att pröva de här nådeansökningarna. Och det här handlar egentligen om att straffskalan är väldigt vid. Då är det i grunden domstolarna som ska tillämpa lagen.