Effekten av viruset: Gratis resor, stängda dörrar och förare som anmäler bussbolag

Text:

Lokaltrafiken är ett av dagens områden som omfattas av nya riktlinjer från regeringen. Trängsel ska undvikas är budskapet. Frågan har hittills hanterats väldigt olika runt om i landet. I förra veckan utbröt ett upprört bråk om hur Stockholms Lokaltrafik, SL, hanterat frågan med sjuka bussförare och drastiskt färre passagerare. Antalet turer drogs in varpå bussarna snabbt fylldes igen. Kritiken har fått SL att öka turtätheten igen. Detsamma har skett med spårvagnstrafiken i Göteborg.

– Att ställa in turer och därmed öka trängseln är inte acceptabelt, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson, om dagens nya riktlinjer för att minska trängseln.

En annan åtgärd SL gjort för att skydda förarna från passagerares eventuella smitta är att stänga framdörren och spärra av de främsta sätena. Det för med sig att man inte kan betala resan på samma sätt. Frågan har delat landets busschaufförer och lokaltrafikbolag.

Citybuss ägs av Norrbottens Busstrafik och kör både i Piteå kommun och Boden. I Piteå går passagerare på via bakdörrar och åker gratis. I Boden öppnar föraren framdörren och tar betalt av passageraren, skriver Norrländska Socialdemokraten. Bodens kommun hänvisar till ekonomin och Citybuss hävdar att de gör annat för att minska smittorisken: handsprit i bussarna, desinfektionsmedel, utökat städ och speciella chaufförhandskar.

– Vi har även stängt av de två första stolsraderna, har en handlingsplan mot corona och följer gällande rekommendationer. Vi har gjort jättemycket saker för våra chaufförer och försöker hela tiden ändra våra rutiner och göra egna riskanalyser, säger Lars Johansson, trafikchef på bussbolaget, till tidningen.

Fackförbundet Kommunal har anmält Citybuss i Boden till Arbetsmiljöinspektionen, som fått fler ärenden. Under mars har ett tjugotal begäran om ingripanden och sex skyddsombudsstopp kommit in till myndigheten.

Den 19 mars gjorde Kommunal en övergripande kartläggning som visar att SL och Västtrafik börjat skydda bussförarna, men många andra bolag hade inte det. Skånetrafik följer Boden kommuns exempel och meddelar fackförbundet  att de inte kommer att stänga de främre dörrarna, med hänvisning till intäktsförluster.

Av 18 lokaltrafikenheter i landet har hälften sagt till bussbolagen att stänga framdörren för påstigande, tre gör det delvis och sex inte alls. De prioriterar mer att spärra av de främsta sätena närmast chauffören, tolv enheter har tagit beslut att bussbolagen ska göra det och ytterligare tre gör det delvis.

LÄS OCKSÅ: Frågor & svar: Det här vet vi om coronaviruset (covid-19)

***

FAKTA: Coronavirus eller covid-19?

Det finns ett stort antal virus som betecknas som coronavirus. Det som är aktuellt är det som upptäcktes i Kina i slutet av 2019, och vars namn är SARS-CoV-2. I allmänhet har vi de första månaderna talat om coronaviruset. Men sjukdomen som själva viruset ger upphov till har fått det officiella namnet covid-19, enligt beslut av världshälsoorganisationen WHO. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.