Här kommer vänsterkroken

Text:

Bild: Katalys, TT, Wikipedia, Handelshögskolan

Socialdemokraternas vänsterfalang spådde att huvuden skulle rulla efter vad som såg ut att bli ett katastrofval. De klassiska S-frågorna, hävdade de, hamnade i skuggan av debatter om tiggeri och flyktingpolitik. Men det gick bättre än tänkt. Och efter stor möda lyckades Stefan Löfven bilda regering på nåder av riksdagens liberaler.

Läs mer: Strid om S strategi: »Enough is enough!«

Men vänstern har inte gett upp kampen. Fokus kan nu avslöja att en grupp profilerade socialdemokrater har samlats under ett radikalt reformprogram som skulle innebära en rejäl vänstersväng för S.

S-föreningen kallar sig »Reformisterna«. Ordförande är Handelsforskaren Markus Kallifatides, i styrelsen sitter bland andra den frispråkige Katalyschefen Daniel Suhonen och tidigare riksdagsledamoten Sara Karlsson, som hoppade av sin plats efter vårens skärpningar i migrationspolitiken.

Föreningen stoltserar även med ett före detta statsråd, Carl Tham.

Knappt tre veckor efter Stefan Löfvens regeringsbildning, vilande på 73 löften om en liberalisering av svensk politik, presenterar nu rörelsens rosentaggar ett reformprogram som lär skapa högljudd debatt i partiet.

Enligt Reformisterna behöver Sverige investeringar på 4 000 miljarder kronor under det kommande decenniet. De vill därför riva upp budgetreglerna och överge överskottsmålet för statens finanser. De vill även slopa alla offentliga garantier för bankerna.

»Banker skall behandlas som andra företag och stå sina egna affärsrisker, något som på marknadsmässiga villkor torde innebära att de tvingas hålla betydligt mer eget kapital i sina balansräkningar än idag för att anförtros inlåning från allmänheten«,, skriver de i reformprogrammet.

Läs mer: »Måste. Hitta. Växtnäring - socialdemokrati i kris«,

Gruppen vill också införa ett nytt skattesystem. Med höjda skatter på kapitalinkomster, återinförd fastighetsskatt samt arvs- och gåvoskatt. De föreslår en ny förmögenhetsskatt som enligt deras beräkningar skulle ge ett 200 miljarder kronor plus i statskassan årligen.

Ränteavdragen ska fasas ut och en enhetlig moms på 25 procent införas. Gruppen vill också se ett nytt pensionssystem med höjda pensioner och differentierad pensionsålder. På sikt ska PPM-systemet, som ger pensionsspararna makt att själva placera sina pengar, skrotas.

»I Sverige skall det skall inte längre vara möjligt att spekulera bort sin statliga pension«,, skriver de.

De föreslår även att det kommunala planmonopolet rivs upp och flyttas över på regionen och staten, så att det blir lättare att bygga bostäder. I syfte att skapa mer konkurrens på byggmarknaden vill Reformisterna starta ett statligt byggbolag, »Folkhemmet AB«,.

De vill även se en utjämning av kommunskatterna, så att glesbygdskommuner i norr inte behöver betala mest för landets sämsta service. Apoteken ska återförstatligas medan all samhällsviktig infrastruktur blir gemensamägd.

En punkt som lär väcka ont blod, såväl utanför som inom rörelsen, kallar gruppen för »Nytt demokratiserat arbetsliv«,. De vill införa 35 timmars arbetsdag samt utreda »möjligheterna till utökad arbetsplatsdemokrati och medborgarnas demokratiska inflytande över den ojämlika kapitalackumuleringen.«, Alltså företagens övervinster, om man så vill. Det för tankarna till 70- och 80-talens diskussioner om löntagarfonder, en sårig del av rörelsens historia som nu riskerar att bli infekterad på nytt.

Kritik lär också riktas mot idén om att starta ett statligt byggbolag, som även det för tankarna till 70-talet och det floppade statliga bolaget Statsföretag AB, som bland annat förvaltade Svenska stål, hamburgerföretaget Clock och delar av OK Petroleum.

Dessutom, lär byggfolket påpeka, har kommunala bostadsbolag testats förut, med sådär resultat.

Men vilka är då dessa »Reformister«? Sara Karlsson blev känd i våras när hon i protest mot Socialdemokraternas strängare migrationspolitik som sagt lämnade sin riksdagsplats. Hon arbetar i dag som socialsekreterare i Botkyrka och är en av medgrundarna till den progressiva S-föreningen. Daniel Suhonen kallar sig själv på Twitter för »socialdemokratins politiska gren«. Han har sedan kongressen 2013, då S avhandlade frågan om vinster i välfärden, varit en nagel i ögat på S-ledningen. Finansierad av 6F-facken skriver hans tankesmedja rapporter och agiterar om klass och vänsterpolitik. På en presskonferens i november presenterade han och kollegan Enna Gerin, som också sitter i S-föreningens styrelse, en syrlig analys av S valnedgång.

– Som det ser ut i dag utmanar Sverigedemokraterna Socialdemokraterna om att vara det stora arbetarpartiet, sa Suhonen då.

Carl Tham började sin regeringskarriär i Folkpartiet men gick med i S efter mordet på Olof Palme. Tham var redan som folkpartist anhängare av löntagarfonderna.

Fokus kommer under måndagen publicera fler artiklar på ämnet.

Delar av programmet i korthet:

* Bryt upp budgetreglerna

* Avskaffa alla statliga bankgarantier

* Återinför fastighetsskatten

* Slopa krog- och kulturmomsen och inför 25 procent moms på allt

* Återinför förmögenhetsskatten och arvs- och gåvoskatten

* Sänk arbetstiden till 35 timmar per vecka

* Starta ett statligt byggföretag som konkurrerar med Skanska, NCC och Peab

* Utjämna kommunskatten till samma nivåer i hela landet

* Starta en grön investeringsbank

* Inför köttskatt

Läs mer:

»Måste. Hitta. Växtnäring – socialdemokrati i kris«

Strid om S strategi: »Enough is enough!«