Höga dödstal på äldreboenden – ett globalt problem

Text:

Bild: TT

I slutet av april beskrev Hans Kluge, världshälsoorganisationen WHO:s Europachef, situationen på äldreboendena som en »ofattbar tragedi«. Han konstaterade att i stora delar av Europa inträffade hälften av dödsfallen i covid-19 på äldreboenden.

Sverige har ingen samlad bild av dödligheten i covid-19, men i Stockholmsregionen har 45–50 procent av dödsfallen inträffat på äldreboenden.

– Det är inget svenskt fenomen utan internationellt. Dödligheten i covid-19 är relativt sett större på äldreboenden i Norge, även om de har färre dödsfall totalt sett, säger Marta Szebehely, professor emeritus i socialt arbete med inriktning på äldre.

– Äldreomsorgen är underfinansierad och underprioriterad, här som internationellt, säger hon och påpekar att äldreboenden inte är byggda för att undvika smitta.

LÄS OCKSÅ: Smittskyddspengen för riskgrupper dröjer 

Marta Szebehely deltar i det internationella nätverket LTC, med äldreforskare från flera länder, som nu regelbundet samlar in information om covidläget i äldreomsorgen. Där utmärker sig inte Sverige med nära hälften av dödsfallen på äldreboenden. I nätverkets sammanställning har Norge och Irland 60 procent, och Kanada 62 procent av sina dödsfall på boenden. Än så länge avviker Australien och Singapore bland de länder de jämför, med betydligt lägre dödstal på äldreboendena.

Marta Szebehely påpekar att äldrevården kom i skymundan när man försökte förhindra smittspridningen i början.

– När man uppmärksammade covid-19 låg fokus bara på sjukhusvården. Det tog tid innan man insåg påverkan på äldrevården. Och med den generella bristen på skyddsutrustning som finns har äldrevården haft svårt att klara smittspridningen.

Men såväl i Sverige som internationellt handlar det också om att det är ett lågstatusyrke att ta hand om äldre och att resurserna har krympts. Det i kombination med en stor andel timanställda, delade turer och hög personalomsättning gör att problemen i svensk äldrevård blir större än i andra samhällssektorer – och nu uppmärksammas mer.

– Blir det en förändring efter detta? Ja, man kan hoppas det. Personalen har varit väldigt osynliggjord och lågprioriterad. Och det är bra att man mer uppmärksammar att det handlar om organisation och resurser. Nu när de stora generationerna 40-talister blir gamla och går in i vårdboende. Men risken är väl att det blir business as usual, säger Marta Szebehely.

LÄS OCKSÅ: Johan Hakelius: Även myter dör av covid-19

I decennier har det funnits en debatt om vinster i välfärden, men hon ser inga belägg för att privata äldreomsorgsföretag har haft svårare att hantera coronakrisen.

– Studier har visat att de har lägre bemanning, fler timanställda och fler utan utbildning. Men jag har inte sett uppgifter om att de privata är hårdare drabbade. Däremot har hela konkurrensutsättningen och det ekonomistiska tänkandet lett till lägre bemanning i både privata och offentliga boenden.

I Norden har Danmark lägst dödstal på äldreboenden, enligt LTC:s siffror från den 3 maj, med 33 procent av dödsfallen i äldreomsorgen. I Finland har tv-bolaget Yle rapporterat att två tredjedelar av dödsfallen har skett på vårdhem.

– Finland har ju få döda över huvud taget. Men de har också en annan inriktning på sina äldreboenden, med lägre bemanning, men personalen har högre utbildning. Det är mer sjukhuslikt där, säger Marta Szebehely.

Någon samlad bild från äldrevården i det hårt coronadrabbade USA verkar inte finnas. Men i grannlandet Kanada hamnade coronakrisen i äldreomsorgen i blixtbelysning efter en skandal på vårdboendet Résidence Herron, i en förort till Montreal i mitten av april, där 31 personer avlidit av covid-19. Två sköterskor skulle ta hand om 150 boende, och när tidigare anställda larmade om villkoren för de gamla gjorde myndigheterna en inspektion.

»Jag har aldrig sett något liknande under min 32-åriga karriär som sjuksköterska. Det var fruktansvärt, det fanns inte mat nog att mätta de boende, och stanken där hade kunnat döda en häst«, beskrev Loredana Mule i New York Times den situation som de möttes av.

Ägarna av bolaget som drev boendet utreds nu för en rad brott.

LÄS OCKSÅ: Frågor & svar: Det här vet vi om coronaviruset (covid-19)

***

FAKTA: Coronavirus eller covid-19?

Det finns ett stort antal virus som betecknas som coronavirus. Det som är aktuellt är det som upptäcktes i Kina i slutet av 2019, och vars namn är SARS-CoV-2. I allmänhet har vi de första månaderna talat om coronaviruset. Men sjukdomen som själva viruset ger upphov till har fått det officiella namnet covid-19, enligt beslut av världshälsoorganisationen WHO. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.