Och den ljusnande framtid är… var?

När utspringet är överstökat och gymnasieåren avslutade börjar nedräkningen. Nu har tusentals elever sex månader på sig att ordna ett jobb – annars väntar utvisning.

Text:

Bild: Fredrik Sandberg/TT

För de allra flesta börjar arbetslivet med en tidsbegränsad anställning. I åldersgruppen 15-19 gäller det sju av tio anställda (även om många går gymnasiet parallellt) och i åldersgruppen 20-24 år har 47,9 procent en tidsbegränsad anställning, enligt SCB:s arbetskraftsundersökning.

Arbetslösheten har visserligen minskat en aning på senare tid, men den ligger fortfarande kvar på höga siffror. Var tionde ungdom mellan 18 och 24 är inskriven hos Arbetsförmedlingen enligt dagsfärsk statistik från myndigheten. Ofta innebär det här inga konstigheter för den färdigbakade gymnasisten. De kan jobba lite extra, plugga lite strökurser, ta det som det kommer. Men för vissa är det lite mer brådskande läge just nu.

Enligt Migrationsverket fick ungefär 7 600 personer tillfälligt uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen 2018. Av dessa har vid pressläggning 464 personer hittills beviljats permanent uppehållstillstånd enligt regelverket där det krävs egen försörjning. Främst är det afghaner som fått stanna med hjälp av gymnasielagen, 9 av 10 som fått tillfälligt uppehållstillstånd kommer från Afghanistan och lagen kom på plats efter att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet röstat för lagstiftningen.

”Av statistiken framgår det inte ifall personen fortfarande studerar eller ifall personen söker arbete utan vi kan endast se om han har ett giltigt tillstånd”, skriver Migrationsverkets presstjänst i ett mejl till Fokus.

I dag har ungefär 5000 personer tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Hur många som tar studenten nu i juni vet inte Migrationsverket eftersom det inte förs någon statistik över det, men deras uppehållstillstånd kommer att löpa ut under året och då börjar jobbjakten på riktigt. För den som inte lyckas hitta en anställning väntar utvisning. En del har då valt att gå under jorden och leva som papperslösa. Men inte heller alla som får en anställning med avtalsenlig lön på papperet får ett enkelt liv. Dagens Nyheter har tidigare avslöjat att arbetsgivare utnyttjat personerna. En person som intervjuas i DN säger att han erbjöds en anställning men att han skulle få behålla 7000 kronor i lön. Resten av lönen krävde arbetsgivaren tillbaka.  

Tidsbegränsade anställningar räcker inte om anställningen är kortare än två år, enligt reglerna. Anställningen får inte vara statligt subventionerad och kravet är detsamma oavsett om man gått en praktisk eller teoretisk utbildning. I våras föreslog regeringen lättnader i regelverket som skulle innebära att personer som fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen fick sex månader extra på sig att hitta ett jobb, men förslaget röstades ner i riksdagen efter att Centerpartiet röstat emot regeringen.

Politiskt är frågan om gymnasielagens elever avgjord. Vid årsskiftet löper tidsfristen ut för de som tog studenten i juni och har tidsbegränsat uppehållstillstånd. Hur många av dem som blir kvar i Sverige vet fortfarande ingen.

Fotnot: alla siffror i texten kommer från Migrationsverket.