Osäkert kring antal svenskar som dött i covid-19 – ny statistik ska bringa klarhet

Text: Ebba Blume

Bild: TT

Hur många människoliv som förlorats till följd av covid-19, och som egentligen kommer med i den statistik som lakoniskt redovisas vid myndigheternas presskonferenser, har skapat en del huvudbry, liksom ländernas olika sätt att räkna. De siffror som Folkhälsomyndigheten visar över antalet dödsfall i covid-19 syftar på antalet personer som testats positiva för det nya coronaviruset, och som avlidit; detta oavsett dödsorsak.

Enligt Region Östergötland, som nu säger sig ha gått igenom journaler för 122 personer som avlidit, och haft covid-19, ska covid-19 ha varit den direkta dödsorsaken för 15 procent av patienterna. I 70 procent av fallen var covid-19 dock en bidragande orsak till dödsfallet, tillsammans med sjukdomar, som demenssjukdom, hjärtsjukdom eller diabetes. Covid-19 kan också ha gjort att dödsfallet inträffade tidigare än det annars skulle ha gjort, uppger regionens medicinske direktör Stefan Franzén i ett pressmeddelande.

Andelen svårt covid-19-sjuka som avlidit i intensivvården varierar mellan regionerna, med högst procentuell dödlighet i Kalmar län och Region Gotland, rapporterar TT, med hänvisning till SVT Nyheter Småland. Av Sveriges regioner ska tre ha haft en dödlighet på över 30 procent.

LÄS OCKSÅ: Tegnells tidiga mejlväxling med virologen avslöjar hur strategin tog form

Men det totala antalet människor i Sverige som avlidit till följd av covid-19 är ännu inte klarlagt, erfar DN.

Hittills har det sätt som Socialstyrelsen vanligtvis använder för att redovisa dödsorsaker, inte använts; Folkhälsomyndigheten har i stället fått löpande rapporter om fall och avlidna som bekräftats på laboratorier. De dödsorsaksintyg, som en läkare fyller i i samband med att en person avlidit, där bekräftad eller stark misstanke om att personen har det nya coronaviruset kan ha nedtecknats, har inte räknats i statistiken över covid-19-fall, uppger Mona Heurgren, avdelningschef för statistik och register vid Socialstyrelsen, för tidningen.

Nu blir det dock omtag. Alla covid-19-relaterade dödsfall ska undersökas på nytt; denna gång genom att Socialstyrelsen tittar på hur läkarna själva dokumenterat dödsorsak för varje patient. Tanken är att följa de riktlinjer, som nyligen kommit från WHO om hur de nya koderna kopplade till covid-19 ska tolkas. Hittills tyder dödsintygen på att nuvarande siffror ändå stämmer ungefär med hur dödsorsaksstatistiken kommer att utfalla. Med den nya statistiken, där man alltså ska ta in uppgifter direkt från ansvarig läkare, kommer man exempelvis kanske hitta patienter som varit multisjuka, och där covid-19 inte varit huvudsaklig orsak till död. Men enligt Mona Heurgren kan det även landa i att man hittar fler fall, med covid-19 som direkt dödsorsak.

Planen är att kunna publicera den nya statistiken i nästa vecka.

Att den exakta statistiken ännu inte är klarlagd, ska absolut inte tolkas som att statistiken över dödsfall i Sverige är överdriven, betonar Benjamin Kalischer Wellander, ST-läkare i internmedicin, i Dagens Medicin. 

Enligt dödsorsaksintygen, som skickas in till Socialstyrelsen, uppgår antalet döda fram till den 20 juli 2020 till 5500 stycken; alltså nästan lika många som Folkhälsomyndighetens uppgift vid samma tid (5678 stycken den 20 juli 2020), som anger antalet döda inom 30 dagar efter positivt test .

»Men eftersom läkarna har upp till tre veckor på sig att skicka in intygen lär siffran få justeras upp betydligt«, skriver han.

Fakta:

I Folkhälsomyndighetens statistik, som uppdateras varje vardag, hamnar alla som har haft en covid-19-diagnos, och som avlidit upp till 30 dagar efter diagnostillfället. Där kan finnas dödsfall med personer med konstaterad covid-19, men som avlidit av andra orsaker.

Socialstyrelsens dödsorsaksregister omfattar de dödsorsaksintyg, som sjukvården är skyldiga att skicka in senast tre veckor efter dödsfallet. Detta ska skrivas av legitimerad läkare och ange »terminal dödsorsak«, och bakomliggande sjukdomar.

Antalet dödsfall i covid-19 i Sverige uppges i skrivande stund vara 5790, och antalet smittade 85 045.

Sedan den sista december 2019 fram till den 17 augusti 2020 har 21 689 832 fall av covid-19 i världen inrapporterats, varav 770 273 döda.

I USA har nu 170 052 människor avlidit till följd av covid-19 och i Europa 204 545, enligt uppgifter från ECDC (European Center for Disease Prevention and Control).

LÄS OCKSÅ: Svenska vaccinforskaren: Då finns ett coronavaccin redo att köpa för alla