Riksdagen klimatkompenserar inte

Text: Emma Härdmark

Bild: Johan Nilsson/Scanpix

Ställ bilen. Åk kollektivt. Använd lågenergilampor. I ljuset av det senaste årets intensiva klimathajp har landets politiker hållit en hög svansföring och med myndig stämma uppmanat svenska folket att ta sitt personliga ansvar för att få ner koldioxidutsläppen.

Regeringen drar sitt strå till stacken och ska klimatkompensera sina resor. Två miljoner kronor har avsatts. Om en månad när handelssystemet för certifierade utsläppsreduktioner (CDM) kommer ut på marknaden sätter regeringskansliet i gång att kompensera.

Men även riksdagsledamöterna är ett flitigt flygande folk. Förra året flög de för sammanlagt 20 miljoner kronor. Enligt en kartläggning som TT gjorde i höstas tar var fjärde riksdagsledamot utanför Stockholms län flyget till jobbet. Av de 279 ledamöterna som bor utanför Stockholms län har 55 årskort på flyget, trots att två tredjedelar av dem bor på orter med bra tågförbindelser. Ändå saknas en central policy för klimatkompensation. Inte heller partierna har egna riktlinjer för hur deras riksdagsledamöter ska hantera sina koldioxidtunga resor. I dagsläget är det upp till var och en av de folkvalda.

Det största regeringspartiet, moderaterna, har inga rekommendationer alls om att resor ska vara klimatneutrala.

– Vissa klimatkompenserar, andra inte. Vi uppmanar inte riksdagsledamöterna att göra det, säger Sebastian Carlsson, pressekreterare på moderaterna.

Situationen är i stort sett densamma för centerpartiet, folkpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet. Men miljöpartiet uppmanar ledamöterna att undvika flyget. Vänsterpartiet håller just nu på att ta fram normer för klimatkompensation för riksdagsgruppen, meddelar Vivianne Johansson, partiets miljötalesperson och representant i klimatberedningen.

I alliansregeringen är det bara kristdemokraterna som har en policy om att kompensera för koldioxidtunga resor. Men det gäller bara partifolket.

– För riksdagsmännen har vi inget, det borde kanske stå, men det gör det inte, säger Martin Widsell, sakkunnig på kd:s riksdagskansli.

För de partianställda (där alltså riksdagsmännen inte ingår) håller flera partier nu på att arbeta fram en miljöpolicy där flygresor särskilt tas upp.

Centerpartiet är ett av dem. En miljöpolicy ska vara klar före sommaren. Men redan nu kompenseras alla längre flygresor. I höstas valde partiet att göra partistämman klimatneutral och klimatkompenserade samtliga resor. 66 000 kronor gick det på.

Riksdagsstyrelsen behandlar just nu frågan om en miljöcertifiering av de 349 ledamöternas resor. Arbetet leds av riksdagens talman Per Westerberg som inte vill kommentera hur arbetet fortskrider. Men klart är att frågan om klimatkompensation inte har någon förtur på dagordningen. En policy kan vara färdig tidigast om drygt ett år, första juli 2009, eftersom arbetet bedrivs parallellt med certifieringen av riksdagsförvaltningen.

Under tiden saknas alltså riktlinjer för klimatkompensation helt.

I de riktlinjer som gäller i dag för riksdagsledamöternas tjänsteresor står bara »största möjliga hänsyn bör tas till miljön«. Men det är för vagt, menar Karin Svensson Smith (mp), ordförande i riksdagens miljönätverk Globe Europe och ledamot i trafikutskottet.

– Det finns ett slentrianmässigt val av flyg som måste brytas upp. Jag hör ofta när jag står nere vid riksdagens resebyrå och bokar tågresa från Stockholm till Göteborg att kollegan bredvid mig bokar flyg samma sträcka, säger hon.

Arbetet med att ta fram en resepolicy är alldeles för segt, säger hon.

– Utländska besökare kommer ofta hit för att beundra Sveriges miljöpolitik och då skulle det kännas fint att visa även hur vi parlamentariker anstränger oss för att minimera vår klimatpåverkan.

Klimatkompensation kan ske på olika sätt men grundtanken är densamma: att på något sätt kompensera för den mängd koldioxid som till exempel en flygresa släppt ut. Det kan göras genom att plantera träd (som absorberar koldioxid), köpa utsläppsrätter eller investera i projekt inom förnybar energi.

På Energimyndighetens hemsida www.energimyndigheten.se finns mer information om godkända sätt att klimatkompensera sin flygresa.

Mer på fokus.se om: Klimatkompensation, Framtidens energi, klimatberedningen, Miljöpartiet.