Risk för dubbla virusvågor i höst: »Influensa inget skydd mot corona«

Text: Ebba Blume

Bild: TT

De nu pågående influensavågorna i världen är, enligt Världshälsoorganisationen WHO, mer dämpade än i vanliga fall.

Även i Sverige fick en mer nitisk hygien, förändrade vanor och restriktioner för att bromsa spridningen av det nya coronaviruset till stor del influensan att komma av sig i början av året ; influensasäsongen blev flera veckor kortare än normalt. Andelen positiva influensaprover föll, enligt Folkhälsomyndighetens rapport , från 17 procent under vecka 11, till 0,8 procent under vecka 14.  Under säsongen intensivvårdades 175 personer för influensa i landet; en halvering jämfört med föregående säsong, och 178 personer avled, avsevärt färre än säsongen innan, då motsvarande antal var 451, och 2017/2018, då antalet var 1012.

Finns det chans att influensan kommer av sig även i höstens säsong?

– Det är en spännande fråga, men det går inte att förutsäga, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Region Sörmland, till Fokus.

Två faktorer talar mot varandra, resonerar han; dels kan det bli en lindrigare influensavåg till följd av rekommendationer, som att tvätta händer ofta och hålla avstånd.

– Men har vi väldigt lite covid-19 i höst, kan influensaviruset få större utrymme och ha lättare att sprida sig, säger han till Fokus.

Varför? Kan de slå ut varandra? 

– Det kan vara så. Under coronatiden i våras försvann både influensa och RS-virus, många hade covid-19 i stället, säger Signar Mäkitalo, men poängterar vikten av att vaccinera sig mot influensan i år, så att vi inte får två svåra sjukdomar som cirkulerar samtidigt.

Olika virus cirkulerar i luften och avlöser i regel varandra vid olika tider på året. Nu, i början av hösten, när vi i vanliga fall samlas mer på mindre ytor igen, finns ofta en mängd rhinovirus i omlopp. Sen, när det blir kallt tar influensan över- och rhinovirusen försvinner. När influensan sedan lämnar scenen, blir de åter avlöst av rhinovirusen. Huruvida influensa och sars-cov-2 samexisterar eller avlöser varandra kan man däremot inte förutspå, konstaterar Mia Brytting, mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten.

Men farhågor finns, att en influensavåg krockar med en en våg- eller svallvågor av kluster- av det nya coronaviruset, vilket kan bli tungt för vården. Därför är det nu minst lika viktigt för riskgrupper att vaccinera sig som tidigare år, enligt Folkhälsomyndigheten, som i år uppmanar all personal inom vård och omsorg som har nära kontakt med patienter, att vaccinera sig. Det kan även vara motiverat att influensavaccinera sig, även för dem som inte tillhör någon riskgrupp; enligt Mia Brytting, förutsatt att vaccinet räcker till för riskgrupperna.

Region Sörmland har försökt gardera sig med en ökad mängd vaccin i år. Riskgrupper prioriteras, räcker vaccinet kan även andra vaccineras.

Varför skulle även de som inte tillhör riskgruppen för influensa vaccinera sig?

– Vaccinet har bäst effekt hos unga, sämre på äldre, så på så sätt kan man minska risk för smittspridning. Det finns också bolag som vaccinerar för att folk ska hålla sig på jobbet, säger Signar Mäkitalo.

Han kan inte avgöra huruvida influensa gör en särskilt sårbar för covid-19. Har man haft influensa drar immunförsvaret mot virus igång, konstaterar han, men om det är en fördel eller nackdel för den enskilda patienten kan man inte veta.

Är luftvägarna redan upptagna av en infektion, så är det ofta lite svårare att få en virusinfektion till, bekräftar Mia Brytting,

– Men genomgången influensa ger inget skydd mot covid-19, betonar hon.

Professor Ian Barr vid WHO varnar i sin tur i tidskriften Science  för att risken för dubbelinfektioner i år dessutom är särskilt stor; att infektion från det ena viruset ökar risken att infekteras av det andra.

FAKTA: Influensan i Sverige

Influensan, som följer vintersäsongen, växlar mellan norra och södra halvklotet. I världen cirkulerar just nu fyra olika säsongsinfluensor: A(H3N2), A(H1N1) pdm09, B/Victoria och B/Yamagata.

I Sverige kan en normal influensasäsong kräva omkring 400 intensivvårdsplatser, och orsaka 700-3000 dödsfall. Nationell vaccinationsstart för säsongen 2020/2021 är den 3 november.

Flera månader före en influensasäsong beslutar en av WHO:s expertgrupper hur vaccinet ska sammansättas, och vilka virusstammar som ska ingå för att det ska ha verkan mot just årets influensavariant.

Riskgrupper som rekommenderas influensavaccin är: Personer över 65 år, gravida och de som har kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom, andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion, diabetes, och tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

LÄS OCKSÅ: Svenska vaccinforskaren: Då finns ett coronavaccin redo att köpa för alla