”Om du inte berättar lurar du dig själv”

Text:

Toppbild: Unsplash

Toppbild: Unsplash

Jag har alltid velat bli kvinna men min fru vet ingenting. Vad ska jag göra?/Plågad

David Eberhard svarar:

Förhållanden är olika. Vissa bygger på en förmåga att relatera till varandra i samtal, vilket ger en djup känsla av samhörighet, men kanske inte innehåller en tydlig sexuell attraktion. Andra bygger, åtminstone initialt, på passion, närhet och fysisk attraktion.

Ju längre man är tillsammans, desto mer bekväm känner man sig med den andra och därmed tenderar passionen minska. Med tiden försvinner spänningen i utforskandet av den andres kropp och själ, för man vet ju redan allt. Då måste förhållandet hitta andra fundament att bygga på.

En grundregel i alla relationer är att försöka vara ärlig mot sig själv. Du har aldrig vågat det, vilket är fullt förståeligt med en sådan omvälvande önskan. Och när du första gången tänkte att du ville vara kvinna, var det än mer tabubelagt än det är i dag.

För din fru kommer detta sannolikt att komma som en chock. Men inte helt säkert, för ofta har denna typ av tankar redan sipprat fram i ett långt ömsesidigt förhållande, där man kommunicerar på annat sätt än rent sexuellt. Så kanske har hon haft det på känn. Ofta underskattar man sin respektives intuitiva känsla. Om ni har ett icke dömande förhållningssätt mot varandra och är vana att dela känslor och tankar kommer det att landa mjukare än om ni aldrig kunnat kommunicera på djupet. Om förhållandet däremot bygger mer på tanken om fysisk attraktion mellan man och kvinna, kommer detta innebära slutet för parrelationen.

Oavsett vilket återkommer jag till min grundregel. Om din önskan är reell bör du finna ett lämpligt sätt att berätta det. Hon kan mycket väl känna sig lurad, men om du inte berättar lurar du dig själv.

David Eberhard är psykiater och författare till boken ”I trygghetsnarkomanernas land”. Varje vecka ger han livsråd till Fokus läsare.

Har du en fråga till Doktor David? Mejla till: [email protected]

***

Text:

Toppbild: Unsplash