Mats Edman: Det är Demoskop som havererar

Mats Edman svarar i en slutreplik om Demoskops arbetsmetoder att ett skevt urval inte kan representera ett folks åsikter.

Text:

I en syrlig kommentar till min krönika om de märkliga utfallen av Demoskops undersökningar om väljarkårens förtroende för partiledarna menar företagets VD att min text ”fullständigt havererar”.

Men den enda som havererar är Demoskop själva. Det är inte första gången bolagets företrädare försöker dumförklara sina kritiker. För inte så länge sedan var det Dagens Eko som drabbades av försöken att spela bort korten.

Sedan 2017 vägrar Ekot att ta med Demoskops undersökningar i sina månatliga sammanställningar av väljaropinionen i landet. Skälet är att Demoskop inte arbetar med så kallade slumpvisa, obundna urval (OSU) i sina paneler.

OSU är en hygienfaktor i sammanhanget. Detta oavsett om intervjuer och datainsamling sker via möten, telefon, brev, webb eller sms. Arbetar man inte med obundna slumpurval blir undersökningen inte tillförlitlig.

Vad Demoskop torgför baseras på en självrekryterad panel, som marknadsförs via Aftonbladet.se. Självrekryterade paneler strider mot såväl svensk som internationell branschetik samt vedertagen statistisk vetenskap.

Ett skevt urval kan inte representera ett folks åsikter. Demoskop kan inte ens med sin Inizio-panel beräkna något så fundamentalt som felmarginaler.

Eftersom jag, enligt Demoskop, saknar grundkunskap om ”modern” undersökningsmetodik väljer jag att hänvisa resten av argumentationen till ett aktuellt inlägg av ett verkligt proffs.

Torbjörn Sjöström, VD för Novus, skräder inte orden när han går igenom hur Demoskop sänker inte bara sitt eget utan hela branschens anseende.

Läs mer här.