Avtal ska hållas

Text: Martin Ahlquist

»Bara en symbolfråga«, fnyser en och annan efter de senaste veckornas bonusdebatt. Bara? Jo, om man endast ser till kronor och ören så är det mycket riktigt så att Christer Elmehagens AMF-pension bara skulle räcka till någon femtioöring extra i månaden om den delades upp mellan pensionsspararna. Men, som Claes Lönegård och Lotta Engzell-Larsson visar, så handlar det om mycket mer än så.

Under 70-, 80- och början av 1990-talet var Sveriges största ekonomiska problem lönebildningen. Fackföreningarna jagade varandra med sina krav med resultatet att företagen tappade konkurrenskraft och inflationen åt upp hela löneökningen. Långsamt växte insikten att individens lönemaximering slog undan benen för samhällsekonomin. Men återhållsamhet i löneförhandlingarna förutsätter att inkomstskillnader upplevs som någorlunda rimliga. Om ena parten bryter det tysta kontraktet så kommer den andra förr eller senare att göra likadant. Och då handlar det inte längre om 50-öringar.

I veckans nummer får ni också ett närgånget reportage som beskriver hur Kina vann slaget om Afrika.